GEDULINGA FOTONOVELĖ

„Lentvario tremtinės, o ir miesto tremtinių choro „VILTIS“ giesmininkės, BRONĖS SINDARAVIČIENĖS paskutinė kelionė į tolimas Dausas.“
Kataliko atmintį vykdė Jonas Počepavičius
SAM_0003 SAM_0018 SAM_0025 SAM_0027.2 SAM_0037 SAM_0040 SAM_0042 SAM_0048 SAM_0049