VIETOJE PARTINIO RAŠTO GALVOJANTIEMS apie krašto samdinį BIČIULIAMS,

o ir S. Tumui, K. Vilkauskui ir D. Kirveliui
20171108_181500
Ašai pasiūlymus idėjiškai realizuoju viešai tarp 1991-2017 metų (ketvirtis amžiaus):
„Lietuvos žiniose“, kolei sakalas jų nepardavė buržujams, o mane be pragyvenimo šaltinio išmetė į gatvę pridvėstų,
„Lietuvos“ dienraštyje, kolei ją tomkiniai bolševikėliai nelikvidavo 1995 metais,
Prie „Trakų žemės“ – tremtinio Jono p. įkurtose – „Klevų alėjoje“ (dabar klevualeja.lt), „Lentvario žiniose“ ir savarankiškoje „Lentvario kronikoje“ (nuo 2006 veikianti delfi portalo skyriuje, dabar – fb -jonas davydonis),
savarankiškoje Vytauto Didžiojo tėvonijos metrikoje, perkeltoje į fb dėl LSDP eilinių politinio abuojumo, beje, 5000 draugų ir 42 000 skaitytojų pripažintoje,
„Lietuvos aide“,
ekspertai.eu – „tremtinio jausmai be cenzūros“
ir t.t.
Babarskienės pasiūlymai turėtų būti atgręžti į LSDP esamą ir būsimą rinkėją, o ne į vidaus interesą
LSDP vidaus junginiui stiprinti, vadinasi, Eilinio atgaivai, būtinas gilus psichologas-strategas
ir
visiškai naujas propagandos motoras, nes lsdp.lt ir „socialdemokratas“ socialiniu požiūriu – niekalas.
Pagarbiai
LSDP narys nuo 1989 metų,
VU kadrinis žurnalistas ir literatas,
o ir katino pensijos atstovas
Jonas Počepavičius-Davydonis
Lentvaris, 2017 11 09