- Klevų alėja, ISSN 2424-5429 - http://www.klevualeja.lt -

Trakų istorijos muziejuje prisimenamas architektas Stanislovas Mikulionis

Spalio 19 d., ketvirtadienį, Trakuose vyks renginys, skirtas architektui, Trakų miesto ir pilių tyrinėtojui, kultūros paveldo vertintojui bei žinovui dr. Stanislovui Mikulioniui atminti. 09:30 val. ant Trakų istorijos muziejaus pastato (Kęstučio g. 4) bus atidengta paminklinė lenta, o 11:00 val. Trakų Salos pilyje prasidės konferencija „Mažųjų miestų ir miestelių kultūros paveldo apsaugos klausimai“. Konferenciją organizuoja LR Restauratorių sąjunga, ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas, VDA Paminklotvarkos katedra ir Trakų istorijos muziejus.

Mikulionio_plakatas_2017_sm [1]„Šiais metais, spalio 11-ąją, sukako 25 metai nuo dr. Stanislovo Mikulionio mirties, – sako Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas. – Pagerbdami šio Lietuvos kultūros paveldo puoselėtojo atminimą, nusprendėme atidengti jam skirtą paminklinę atminimo lentą.“
Trakų istorijos muziejus organizuoja konferencijas nekilnojamų vertybių restauravimo ir konservavimo problemoms aptarti, dedikuotas St. Mikulioniui. Prieš penkerius metus išleista knyga „Stasį Mikulionį prisimenant“.
Šiais metais konferencijoje bus kalbama apie Stanislovo Mikulionio projektų ženklus nūdienos Trakuose, mažų istorinių miestų ir miestelių plėtros paveldosauginį reguliavimą, bus pristatyti visuomenei mažiau žinomi paveldosaugos objektai –
Valkininkai, Čižiūnų kaimas, Pakruojo sinagoga, istorinė Smalininkų miesto dalis, mažųjų urbanistikos paveldo objektų mažoji architektūra.
Bus perskaityti septyni pranešimai. Jų autoriai – dr. prof. Jonas Glemža, architektės Marija Nemunienė, Giedrė Filipavičienė ir Viltė Janušauskaitė, atstovaujančios ICOMOS Lietuvos nacionaliniam komitetui bei VĮ „Lietuvos paminklai“, architektė Giedrė Miknevičienė (ICOMOS LNK narė, UAB Projektavimo ir restauravimo institutas), sienų tapybos restauratorė Indrė Valkiūnienė ir Brigita Balčytienė (Trakų istorijos muziejus).
Nuo 1994 m. vykstančios konferencijos vadinamos „Architekto St. Mikulionio skaitymais“.
Stanislovas Mikulionis (1935–1992) – humanitarinių mokslų daktaras, inžinierius architektas, architektūros istorikas, didžiąją savo gyvenimo dalį skyrė Trakų senamiesčio ir pilių tyrimams bei restauravimui. Architektas parengė pirmuosius projektus, kuriuose buvo nurodyti saugotini istoriniai Trakų pastatai, siūlomos senamiesčio ribos, pagal jo projektus restauruotos Trakų Salos ir pusiasalio pilys. Jis buvo laikraščio „Voruta“ redakcinės kolegijos narys, daugelio knygų ir straipsnių autorius. S. Mikulioniui buvo skirta Lietuvos respublikinė premija (1978 m.) už Trakų Salos pilies restauravimą. Jam suteiktas Trakų Garbės piliečio vardas.

Brigita BALČYTIENĖ,
Trakų istorijos muziejaus Ryšių su visuomene ir edukacijos skyriaus vedėja
Vytauto Monkevičiaus nuotr.