Lentvarietei Onai Čirienei – medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“

su šeima

Ona Čirienė su šeima

Spalio 3 d., trečiadienį, Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje įvyko tradicinė medalių teikimo ceremonija, skirta įprasminti daugiatautę ir daugiakultūrę Lietuvą. Renginys prasidėjo malda už kritusius kovoje Laisvės gynėjus, o taip pat ir už anapilin išėjusius medalių kavalierius. I-ojo ir II-ojo laipsnio apdovanojimais „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ šįkart buvo pagerbti iškilūs asmenys, nusipelnę savo visuomenine veikla, savo profesija, darbais, visą savo gyvenimą atsidavę Sostinei, Tautai bei Valstybei.

apdovanojimas
Šiemet II laipsnio medaliu buvo apdovanota ir lentvarietė Ona Čirienė, tremtinė, aktyvi Nepriklausomybės atkūrimo dalyvė, meilę Tėvynei diegusi ir savo vaikams.
Visuomeninius apdovanojimus „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ 2009 m. įsteigė keletas nevyriausybinių organizacijų:
Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejus, Vilniaus ainių klubas, Vilniaus rotušė, LR Krašto apsaugos bičiulių klubas, vėliau prisijungė Nevyriausybinių organizacijų koordinacinė taryba (NOKT), vienijanti 26-ias veiklias organizacijas, puoselėjančias Lietuvos gynybines galias, patriotizmą, lietuvybę, tautinį, istorinį ir kultūrinį paveldą. Per beveik aštuonerius veiklos metus I ir II laipsnio medaliais „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ pagerbta puspenkto šimto iškilių ir Lietuvai ypatingų nuopelnų turinčių asmenybių.

„Trakų žemės“ informacija