Angelų kalvoje jau aštuntą kartą skambėjo giesmės

21432774_10214127133754628_5018583793344930447_n

Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“ nariai su renginio organizatorėmis prie Rimanto Zinkevičiaus sukurto skulptūrinio stogastulpio

Šventė prasidėjo penktadienį šeimų diena, kurioje bendruomenės žmonės su vaikais rungėsi obuolių valgymo varžybose, Angelų kalvoje surengtos orientavimosi varžybos šeimoms, mažieji džiaugėsi batuto pramoga, edukacijomis, o už aktyvumą visi buvo apdovanoti ir vaišinosi.
Šeštadienis skirtas aktyviems ir žingeidiems: Trakų krašto tradicinių amatų centras ir Trakų jaunimo turizmo ir laisvalaikio centras organizavo pažintinį žygį dviračiais „Šventviečių takas“, kuris prasidėjo Trakuose, o susipažinus su esamomis bei išnykusiomis šventovėmis, baigėsi Užutrakio dvaro sodyboje.
Sekmadienį bendruomenės pirmininkė Dominyka Semionovė, pasveikinusi visus atvykusius į sakralinės muzikos festivalį, pristatė bendruomenės apsisprendimą pakeisti bendruomenės pavadinimą iš Jungtinės kaimų bendruomenės „Užugiriai“ į Angelų kalvos bendruomenę, paskelbė bendruomenės garbės narius bei kalbėjo apie liaudies pamaldumą. Lolita Piličiauskaitė-Navickienė pasakojo apie išleistos Angelų knygos kelionę bei netrukus atsirasiančios šeimos knygos leidybą.

Pristatyti angelų skulptūriniai stogastulpiai, kuriuos dovanojo Rasos ir Tautvydo Paurų, Janinos ir Henriko Kozlovskių, Rimšelių giminė, Trakų r. savivaldybės viešoji biblioteka Lietuvos bib­liotekininkų vardu (direktorė – Danguolė Banevičienė), Levita Kaveckienė, Laptevų jūros tremtinių brolija „Lapteviečiai“ (pirmininkas Jonas Markauskas).

21432762_10214127044712402_2299169867937677724_n

Angelų kalvos kūrėjais nominuoti meistrai-skulptoriai: Algimantas Sakalauskas, Aidas Andriekus, Jonas Bugailiškis, Saulius Lampickas, Rimantas Zinkevičius, kalvis Ričardas Grekavičius.

Renginyje dalyvavęs bei žinios nešėjo nominaciją gavęs prof. dr. Libertas Klimka apie dievdirbius kalbėjo: „Skulptūra – liaudies dvasios atspindys, juk skulptoriai turi galimybę išreikšti tautos dvasią, atliepti laikmetį.“ Profesorius gyrė bendruomenės veiklumą bei indėlį. Garbius svečius Angelų kalvoje papildė ir Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė.

21432881_10214127080273291_8383734239876314684_n

Prof. dr. Libertas Klimka kalba prie Sauliaus Lampicko angelo, skirto motinų globai

Pristačius skulptūrinių stogastulpių dovanotojus, skulptorius, susikibus rankomis susirinkusiųjų lūpomis į Viešpatį Dievą kalbėtos maldos. Renginį vainikavo Maironio eilėmis visų giedama „Lietuva Brangi…“

21462948_10214127110594049_2796152401821040612_n

Sugužėję folkloro kolektyvai virpino kalvą giesmėmis

Sakralinės muzikos festivalyje dalyvavo Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro ansamblis „Aušrinė“ (vadovė Ramunė Pečiukonytė), Grigiškių kultūros centro folkloro ansamblis „Šaltinėlis“ (vadovė Marina Bruzgulienė), Trakų rajono kultūros rūmų folkloro ansamblis „Radasta“ (vadovės Marytė Morkūnienė ir Rasa Zakarė), Trakų rajono kultūros rūmų Lentvario filialo folkloro kolektyvas „Klevynė“ (vadovė Inga Okuškienė), Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis ,,Vilnelė“ (vadovė Laima Purlienė). Eiles skaitė Trakų literatai: Teresė Balkutė-Zolotuchinienė, Austra Bundzaitė-Zapolskienė, Vytautas Januškevičius, Kęstutis Vilkauskas. Renginio scenarijų kūrė valdybos narė Lolita Piličiauskaitė-Navickienė, vedė Ieva Tijūnėlienė.

21432716_10214126988550998_1489830982036228244_n

Sakralinės muzikos festivalyje „Skamba giesmės angelų kalvoje 2017 m.“ pristatytas bibliotekininkų globai skirtas angelas sargas

Baigiamasis festivalio koncertas vyko Užutrakio dvaro sodybos rūmuose, kur pilnoje salėje koncertavo Giedrė Gab­nytė, Birutė Bizevičiūtė ir Lina Baublytė.
Šio renginio rėmėjai – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Trakų rajono savivaldybė, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija. Informaciniai rėmėjai – Trakų krašto laikraštis „Trakų žemė“, www.voruta.lt, www.traku-zeme.lt, www.klevualeja.lt, Trakų ir Elektrėnų laikraštis „Galvė“, UAB „Interneto žinios“ informacinis portalas www.trakietis.lt, VšĮ Trakų turizmo informacijos centras.

21615978_10214127015511672_5047188991361829148_n

Sakralinės muzikos festivalį pradėjo Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros cent­ro folkloro ansamblis „Aušrinė“ (vad. Ramunė Pečiukonytė)

Dominyka SEMIONOVĖ,
Angelų kalvos bendruomenės pirmininkė
Daivos Liubamirskaitės nuotr.