- Klevų alėja, ISSN 2424-5429 - http://www.klevualeja.lt -

Vienuoliktoji jaunimo piligrimystė į Trakus

IMG_1373

Rugsėjo 2 d., šeštadienį, įvyko jau XI piligriminis jaunimo žygis Aušros vartai–Lentvaris–Trakai, kuriame dalyvavo per 200 jaunų žmonių iš Vilniaus arkivyskupijos ir kitų Lietuvos vyskupijų. Šiųmetinio žygio tema „Mylėk ir daryk, ką nori“.

Jaunimo žygis buvo skirtas Švč. Mergelei Marijai pagerbti. Visą laiką vyko šlovinimas, viktorinos, susijusios su Marijos vardu ir Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslu. Žygyje dalyvavo Vilniaus ir kt. miestų jaunimas, daug kunigų. Poilsio metu jauni žmonės judėjo, žaidė žaidimus, kunigai dalijosi tikėjimo gilinimo momentais, kunigas Mozė Mitkevičius kalbėjo apie gyvo tikėjimo žmones, kurie neša džiaugsmą ir meilę kitiems.
Piligriminiam žygiui vadovavo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, kuris dažnai eidavo gale, beveik nepastebimas, bet visada esantis laiku ir reikiamoje vietoje. Vakare buvo agapė, vyko koncertas, adoracija ir bendrystė.

Rasuolė VAŠKEVIČIENĖ,
Rūdiškių gimnazijos tikybos mokytoja

IMG_1386 [1]

Grigiškių piligrimai

vienuoles [2]

Susitiko seserys vienuolės

IMG_1399

Rasuolė VAŠKEVIČIENĖ,

Rūdiškių gimnazijos tikybos mokytoja

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.