Trakų Salos pilyje atidaroma paroda „Lietuvos laisvės kūrėjai“

Rugpjūčio 31 d., ketvirtadienį, 17 val., Trakų Salos pilyje atidaroma paroda „Lietuvos laisvės kūrėjai“. Parodoje pagerbiamas simbolinis skaičius – 100 iškiliausių asmenybių – politikų, mokslininkų, rašytojų, menininkų, dvasininkų, kurie ne tik puoselėjo Lietuvos valstybingumo ir laisvės idėjas, bet ir kovojo už jas. Renginį organizuoja Trakų istorijos muziejus.

2017_Plakatas_100_asmenybiu_SU_FONU                    

„2018 metais Lietuva kartu su kitomis valstybėmis – Estija, Latvija Baltarusija, Lenkija, Ukraina,  Čekija, Slovakija, Rumunija ir Vengrija švęs Nepriklausomybės šimtmetį, – pasakoja Virgilijus Poviliūnas, Trakų istorijos muziejaus direktorius. – Trakų istorijos muziejus, dalyvaudamas „Muziejų kelio“ projekte ,,Vasario 16-tosios kūrėjai ir puoselėtojai“, šiemet pradeda parodų ciklą,  skirtą šiam iškiliam jubiliejui paminėti. Muziejaus rengiamoje parodoje eksponuojamos Lietuvos laisvės kūrėjų, atsidavusių tautos dvasiniam atgimimui, pasipriešinusių nutautinimui – nepriklausomybės akto signatarų, savanorių, laisvės kovų dalyvių – nuotraukos, portretai, biustai, šalia jų – trumpi gyvenimo aprašymai, vizitinės kortelės, rašysenos pavyzdžiai ar autografai. Parodą papildo ir Lietuvos  valstybingumo simboliai: herbas, himnas, vėliava“.

Laisvės siekėjai, dažnai persekiojami, tremiami, žudomi, kiekvienas pagal savo išgales, kūrė Lietuvos ateitį, nesitikėdami atlygio ar tinkamo pagerbimo. Jie kūrė ateitį ne tik sau ar savo vaikams, bet ir ateities kartoms, taigi, ir mums.

Sunku Lietuvoje rasti žmogų, kuris nepažintų Jono Basanavičiaus, Vinco Kudirkos, prezidentų Antano Smetonos,  Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Žemaitės, Maironio bruožų. Apie juos nemažai parašyta amžininkų prisiminimuose, iliustruotuose istorijos veikaluose. Tačiau yra eilė ir mažiau vizualiai atpažįstamų asmenybių. Parodoje stengtasi pristatyti lankytojui bent dalį XX a. pirmos pusės, ypač tarpukario Lietuvos, viešojo gyvenimo veikėjų portretų. Norint suvokti praeitį, jos kultūrą, svarbu aprėpti visą kontekstą, leidžiantį objektyviau įvertinti istorinę situaciją ir padedantį išskirti geriausius, kurie iki šiol nėra žinomi plačiajai visuomenei.

Trakų Salos pilyje paroda bus eksponuojama iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

Trakų istorijos muziejaus informacija