Viešosios infrastruktūros gerinimas Lentvario mieste

Lentvaris – miestas, kurio patogi geografinė padėtis lėmė didesnį gyventojų tankumą nei kituose tokio dydžio miestų kategorijoje, bei turi potencialą didėti. Visgi Lentvario miesto socialinis ir rekreacinis potencialas nėra išnaudojamas iki galo, viešoji inžinerinė infrastruktūra bei gyvenamoji aplinka yra vidutiniška ir nepakankama.

 Trakų rajono savivaldybė nepajėgi  savo lėšomis iš esmės pagerinti viešosios laisvalaikio ir poilsio infrastruktūros būklės Lentvario mieste. Šių metų gegužės mėnesį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-279 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“, projektui Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-01-003 „Daugiafunkcių aikštelių prie Lentvario Motiejaus Šimelionio, Lentvario m. Versmės ir Henriko Senkevičiaus gimnazijų įrengimas“ įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto metu Lentvario miesto gyventojams ir svečiams bus sukurtos dvi viešosios erdvės prie Lentvario Motiejaus Šimelionio, Lentvario m. Versmės ir Henriko Senkevičiaus gimnazijų adresu Klevų al. 26B ir Lauko g. 20, Lentvaris. Bus įrengta laisvalaikio, bendruomenės užimtumą ir fizinį aktyvumą skatinanti infrastruktūra (futbolo, krepšinio, tinklinio, gimnastikos, treniruoklių aikštelės ir pan.), sutvarkyta aplinka, įrengtas teritorijos apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema, inžineriniai tinklai ir kiti elementai. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimo Lentvario mieste.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“.

Projekto biudžetas siekia 964 560,72 Eur, iš kurių 751 174,62 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų,  66 280,12 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 147 105,98 Eur Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Artimiausiu metu bus pradėti viešieji pirkimai viešųjų erdvių statybos darbams įsigyti. Planuojama darbus užbaigti 2018 metų rudenį.

 Trakų savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Šaltinis – http://www.trakai.lt/index.php?3066101136