Lentvariečiams nauja infrastruktūra prie Lentvario (Graužio) ežero

 

Siekiant Lentvario miesto patrauklumo gyvetojams, reikia kompleksiškai sutvarkyti  gyvenamųjų teritorijų ir viešųjų erdvių sistemą. Bendruomenės poreikiams tenkinti ir gyvenimo kokybei gerinti buvo atrinktas vienas gyventojų mėgstamas objektas – Lentvario (Graužio) ežero pakrantė. Nors tai yra vienas iš labiausiai lankomų (ypač vasarą) traukos objektų mieste, šiuo metu esanti infrastruktūra yra minimali ir visiškai netenkina bendruomenės poreikių.

Trakų rajono savivaldybė nepajėgi savo lėšomis iš esmės pagerinti viešosios laisvalaikio ir poilsio infrastruktūros būklės Lentvario mieste. Šių metų gegužės mėnesį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1V-264 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-R-905 priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“, projektui Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-01-0002 „Poilsio ir rekreacijos zonos prie Lentvario (Graužio) ežero sukūrimas“ įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto įgyvendinimo metu bus įrengta bendruomenės poreikius atitinkanti poilsio ir rekreacijos zona prie Lentvario ežero: įrengtos poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, lengvųjų automobilių ir dviračių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimo aikštelės, treniruoklių aikštelės, universalus sporto aikštynas, dvi lauko tinklinio aikštelės, lauko dušai ir geriamo vandens kolonėlės, valčių prieplauka, prieplauka su poilsio aikštele, persirengimo kabinos, ugniavietės aikštelės, inžineriniai tinklai, šiukšliadėžės, atliktas aplinkos sutvarkymas ir apželdinimas, kt. elementai. Šiuo metu prie Lentvario ežero nėra veikiančio viešojo tualeto, todėl poilsio ir rekreacijos zonoje bus pastatytas naujas viešasis tualetas.

Siekiant projekto kompleksiškumo, planuojama atnaujinti šias privažiavimo prie ežero gatves: dalį Vytauto g., Grafų g. ir gatvę nuo Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4729 Lentvaris–Kariotiškės–Raudonė I iki tvarkomo sklypo ribos. Projekto metu bus keičiama gatvių danga, įrengiami/atnaujinami šaligatviai, įrengiama nuotekų šalinimo sistema, įrengiamas/atnaujinamas apšvietimas.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie gyvenimo kokybės, aplinkos gerinimo ir paslaugų sektoriaus plėtros Lentvario mieste.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“.

Projekto biudžetas siekia 1 768 907,29 Eur, iš kurių 1 503 571,19 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų,  132 668,05 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 132 668,05 Eur Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Artimiausiu metu bus pradėti vykdyti viešieji pirkimai rangos darbams įsigyti. Planuojama darbus užbaigti 2018 metų pabaigoje.

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus informacija

Šaltinis – http://www.trakai.lt/index.php?994996706