KAI KURIOS Jono POČEPAVIČIAUS NEAPDRAUSTO DIENORAŠČIO EILUTĖS tik „Klevų alėjai“

1.Dilgina Katyn-2-„X,“kurio lenkų tarnybos vis neįspėja. Gaila kaimynų lenkų,patyrusių dvi Katynes? O kiek JŲ mano Lietuva išgyveno? Beje,tokią literatūrinę formą,o ji tokia yra, bemaž geriausiai išmanė šiandien visų pamirštas poetas Teofilis Tilvytis. Surizikuokime, nes Rytų Lietuvoje, o ir mūsų Vytauto Didžiojo tėvonijoje, nemažai piliečiių išmano lenkų kalbą.O ir istorinio Trakų regiono lenkų bendruomenai bus smagėliau.

2.Ta proga šių eiličių rikiuotojui netinka Lietuvos ir Latvijos, o tai reiškia dviejų šiaip taip išlikusių baltų genčių (prūsus karalius Mindaugas pražiopsojo dėl netikėtos meilės Mortai,Daumanto žmonai),valdiški santykiai.

DVIKALBIS PROKURORŲ IEŠKINYS!

„Antruroz Katynė/Lenkų-buch!-Tėvynei?/Neatsako niekas/Jak tam bylo-kas?/Lech Kaczynski žino!/Visa-dale-kinas/Kiedy poliak-kiedy-paslaptį įkas?/Nes! po to! lietuviai-lenkai-kaip-gėduviai/Tak jak psyno-bendze?-am ir dale am?/“Wilno nasza“-kliauza,duok Europai ausį!/Trach!/Sakysma tiesą Rusijos vadam/Buvome w Grunwalde-kon pszy koniu-rycasz/Lenkas tikras-honor-Lietuvėlės bičas/Vilniau ir Warszawa,eikime išvien!/Dzien-jak-dzien-kasdien/Bylo wszystko –bylo!/Pszyjazn nesuskilo./Želigovskis krito/Laukiam Kristaus ryto/Laisvė-solidarnosc-sąjūdis toliau/Lenkai ir lietuviai amžinai sukilo/Į ES atėjo-bratce-pagaliau!

Bet dlia czego verkia tam powstancy w niebe?/Pliaterytė griebia lenktą dalgį štai?/Pats Kosciuška bardzo tam seniai ne w siebia?/A katyn-dwa- Marszal -aiškina karštai?“ (2012 12 10)

LATVIJOS DIENĄ…

„Aš latviui ilgesį matuoju/Rygos ir Vilniaus kaltuma/Ir šimtų rozų pakartoju/Jog mūsų panaši mama/Ir staugia laikas tarsi smakas/Imperijos klasta,aure!/Kodėl tarp brolių trumpas takas?/Ar baltų ryšio lyg nėra?(…)“ (2009 11 18)

Jonas POČEPAVIČIUS