- Klevų alėja, ISSN 2424-5429 - http://www.klevualeja.lt -

„Lietuvos geležinkeliai“ aukciono būdu siūlo nuomotis vagonus

lietgel [1]

Siekiant efektyviai išnaudoti „Lietuvos geležinkelių“ Krovinių vežimo direkcijos valdomą prekinių vagonų parką, bendrovė visiems klientams vienodai prieinamomis priemonėmis siūlo nuomoti vagonus, skelbdama viešuosius aukcionus. Tai padės didinti krovinių vežimo apimtis bei racionaliai panaudoti „Lietuvos geležinkeliams“ priklausančius riedmenis.

„Vertindami pokyčius prekinių vagonų rinkoje, jų paklausą, pasiūlymus kitų vagonų savininkų atžvilgiu, taip pat siekdama optimaliai ir vienodomis galimybėmis panaudoti savo turtą, nuo 2017 m. didesne apimtimi pradėjome organizuoti prekinių vagonų nuomos viešuosius aukcionus. Matome, kad tai duoda apčiuopiamų rezultatų – už vagonų nuomą šių metų sausio–balandžio mėnesiais gauta 0,7 ml. eurų  pajamų“, – pasakoja Krovinių vežimo direkcijos vadovas Egidijus Lazauskas.

Vieši vagonų nuomos aukcionai užtikrina skaidrias galimybes bei lygiomis teisėmis kitiems tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse registruotiems ūkio subjektams, vykdantiems geležinkelių transporto veiklą, dalyvauti savo poreikiams laikinai valdyti perimant „Lietuvos geležinkelių“ turtą – prekinius vagonus, juos išnuomojant. Tai padeda spręsti vagonų deficito klausimą.

2016–2017 m. sezonui buvo organizuotas grūdovežių nuomos viešas aukcionas. 2017 m. organizuoti 4 aukcionai dėl paskutiniu metu rinkoje tapusių ypač paklausių pusvagonių, išnuomota 1/3 viso jų turimo kiekio. Taip pat organizuoti vieši aukcionai dėl cisterninių, dengtųjų vagonų, platforminių vagonų, modernizuotų ir pritaikytų medienos vežimui, bei šaldytos produkcijos vežimui pritaikytų platforminių vagonų junginių, sudarytų iš modernizuotų platforminių vagonų refrižeratoriniams konteineriams vežti ir dyzelgeneratorinio vagono su aptarnaujančia brigada.

Prekinių vagonų nuomos viešuosius aukcionus planuojama rengti ir ateityje. Pranešimai ir informacija apie rengiamus prekinių vagonų nuomos viešuosius aukcionus skelbiami „Lietuvos geležinkelių“ internetiniame puslapyje www.litrail.lt [2] bei skleidžiama kitomis ryšio ir informavimo priemonėmis.

 Daugiau informacijos:

Inga Čiuberkytė

Komunikacijos departamentas

AB „Lietuvos geležinkeliai“