1863 METŲ SUKILIMO JUBILIEJAUS DIENORAŠČIO SKEVELDRA

Pasiilgom  laisvės  Vyčio kelyje?

Ir  ruginės nuosaviausios duonos,

ir gyvenimo vilties?

Va

Suvirpėjo!

Lentvaryje

sukilimo 150 metų  jubiliejaus atgaila!

Tai žengsma  prie prosenelių dalgio atlenktos  minties?

Įvarginti?

Nesuprasti?

Bet  sielos kapitalai.

Nes

Sierakauskų

Kalinauskų

Mackevičiaus

Altorių

Dar

Švyti

Idealai!!

 

Raidės Vydūno

Ir

Pliaterytės dalginingais  esame.

Todėl ir šoblės MŪSŲ sukilimo kirtį,

O anasai mums nebeleidžia žilti,

Vilkmergietiška  aistra,

Lentvario

taip!!

klevo alėjos degtuku

surašėme:

„Ar buvo džiaugsmo žmoniško  laikotarpį per tą?

Nedaug,

manoji pokario karta!

Antai!

Be pasipriešinimo  kulkos

Šokis tankų Alėjoj laisvės Kauno-

Mūs vyrų sielą dalgiais sukilimų pjauna!

Seną,

o ir jauną.

Nors vienas pulkas

Atsakomybę antpačiuos  istorijon atneštų!

Labai neteko laisvės visiškai Maironio kraštas.

Prieš

Tai

Brigados generolas  Povilas Plechavičius malūnininku tapo.

Šiendien neturime jo kapo.

Va,

ir Petruitis,

ir Ladiga,

ir Raštikis

labai užkliuvo.

Tai dalgis atlenktas matuoja šitą raštą

Į Lentvarį skaidriai atneštą

Partizanų sukruvinta miškuos daina!,

Negrįžimo tėvų-senelių-iš-Sibiro rūsčiąja atmintim,

Sąjūdžio jau amžiaus ketvirčio žinia,

Ir

tremtinio gyva tikėjimo širdim!

 

Esame kieta maištis!

Ar

Skaldys mūs jausmus

Ir artojų protą

išgyvenimas ilgais laikais?

Bandys ?

Auto-deportacijos  gadynės šluota?“

 

Jonas POČEPAVIČIUS

2013 02 16