- Klevų alėja, ISSN 2424-5429 - http://www.klevualeja.lt -

Rengiama knyga apie Kazokiškių Dievo Motinos stebuklus

VšĮ „Vorutos“ fondas rengia knygą „Kazokiškių Dievo Motinos stebuklai“. Šią knygą galime leisti tik tam pritarusios Elektrėnų savivaldybės vadovybės – mero Kęstučio Vaitukaičio, mero pavaduotojo Arvydo Vyšniausko, administracijos direktoriaus Virgilijaus Prusko ir jo pavaduotojo Jono Grybausko – dėka. VšĮ „Vorutos“ fondui pateikus leidybos projekto paraišką, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos skyrė 3 500,00 Eur paramą, o Elektrėnų savivaldybė pažadėjo skirti 2 000,00 Eur. Knygos užsakovas – Vievio šv. Onos ir Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčios parapijos ir jų klebonas Alfonsas Kelmelis.

[1]

Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia iš paukščio skrydžio
Martyno Džiaugio nuotr.

Elektrėnų savivaldybėje esanti Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos (Nugalėtojos) bažnyčia garsėja stebuklingu Švč. Mergelės Marijos atvaizdu (Neapolio Santa Maria della Vittoria), kurį 1680 m. po studijų Romoje į Lietuvą parvežė dominikonas Liudvikas Skickis. Paveikslą išgarsinusius stebuklus patvirtina įrašai lenkų kalba specialioje – stebuklų – knygoje. Pirmasis įrašas datuojamas 1700 m. kovo mėn., paskutinis 1784 m., tad rankraštis bažnyčioje saugotas daugiau nei tris šimtus metų. Istoriniuose šaltiniuose rankraštis laikytas dingusiu, netgi abejota, ar apskritai egzistavo (nors minimas ne vieno buvusio klebono užrašuose), vis dėlto jis buvo surastas bažnyčios archyve ir yra saugomas Vievio Šv. Onos parapijos klebono Alfonso Kelmelio.

Knygos leidybos darbai pradėti dar praėjusių metų vasarą – iš pradžių buvo dešifruotas rankraštinis tekstas senąja lenkų ir lotynų kalbomis, o vėliau atliktas vertimas iš senosios lenkų ir lotynų kalbų į lietuvių kalbą. Rankraštinį tekstą dešifravo ir surinko dr. Justina Prusinovska (Poznanė), o iš lenkų kalbos į lietuvių kalbą vertė Jolanta Jurkūnaitė (Suvalkai). Lotyniškų intarpų vertimus parengė Karolis Tumelis. Tekstą lietuvių kalba redaguoja, įvadinį straipsnį, asmenvardžių ir vietovardžių paaiškinimus rengia menotyrininkė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto direktorė, monografijos „Atvaizdo gyvastis: Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII–XVIII a.“ autorė dr. Tojana Račiūnaitė, kurios mokslinio darbo sritys – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVI–XVIII a. kultūra, bažnytinė dailė, meno istorijos metodologija, atvaizdo antropologija.

[2]

Kazokiškių Dievo Motinos stebuklų knygos rankraščio „KAZOKIŠKIŲ ŠVENČIAUSIOJI MERGELĖ MARIJA NUGALĖTOJA Pilna Dievo Malonės“ (lenk. MARIA KOZAKISKA Łaski Bożey Pełna) titulinis puslapis

Tikimės skaitytojams knygą pristatyti iki š. m. gruodžio pradžios. Norintys paremti knygos leidybą lėšomis turėtų kreiptis į VšĮ „Vorutos“ fondą el. p. vorutosfondas@voruta.lt [3] arba tel. 8 603 11 117. Visų rėmėjų pavardės bus paskelbtos knygoje.

Beje, VšĮ „Vorutos“ fondas 2013 m. išleido „Trakų Dievo Motinos stebuklus“, kurioje tekstai skelbiami lietuvių ir lenkų kalbomis. Knygos užsakovas buvo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios parapija. Šį leidinį skaitytojai gali įsigyti Trakų bažnyčioje.

Irma STADALNYKAITĖ,

knygos redaktorė

____________________________

Tokie projektai parodo, kokią svarbą turi kitų kalbų išmanymas: tik užsienio kalba parašytų dokumentų vertimas [4] į lietuvių kalbą suteikia galimybę iš arčiau pažinti savo kraštą. Istorija yra persipynusi ir, norint ją išnagrinėti, vien istorikų neužtenka: be kalbų specialistų čia neapsieinama.

PR