Vyksta registracija grupėms, ketinančioms birželio 25 d. vykti į garbingojo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją

Birželio 25 d. Vilniuje, Katedros aikštėje 14 val. šv. Mišių metu garbingasis Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju. Būkite istorinio įvykio liudininkais!

Kviečiame registruotis:

  • grupes, atvykstančias organizuotu transportu. Registruoja iki gegužės
  • 14 d. parapijų klebonai, administratoriai, rektoriai.
  • kunigus, ketinančius koncelebruoti šv. Mišias.  Registruoja iki gegužes 15 d. Lietuvos vyskupijų kurijos.
  • judėjimo negalią turinčius asmenis ir jų palydovus. Registracija iki gegužės 15 d. internetu.

Vykstantiems nuosavu transportu ar pavieniams asmenims, nesijungiantiems į grupes, registracija nėra reikalinga.

Kviečiame registruotis atvykstančius iš užsienio:

  • grupes, atvykstančias iš užsienio. Registracija iki gegužės 15 d. internetu.
  • dvasininkus iš užsienio, ketinančius koncelebruoti šv. Mišias. Registracija iki gegužės 15 d. internetu (nuoroda).

Beatifikacijos dienos rytą, birželio 25 d. 10 val., bus atverti sektoriai Katedros aikštėje ir žmonės galės užsiimti vietas. Visoje aikštėje ir prieigose bus ekranų, kuriuose bus galima stebėti beatifikacijos šv. Mišias ir iš toliau. Dalyviai, įeinami į sektorius gaus Šv. Mišių knygeles. 12 val. prasidės programa, giesmės ir maldos. 14 val. šv. Mišioms vadovaus Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. Šv. Mišios truks apie dvi valandas.

Atvykstančius piligrimus kviečiame pasirūpinti geriamuoju vandeniu, galvos apdangalu, taip pat galima atsinešti mažą sulankstomą kėdutę.

Daugiau informacijos – http://www.teofilius.lt/beatifikacija/registracija#.WQObZIVOIcB.