BAKALORIŠKIŲ GANDRAS

Ašai

buvau kompanijoje tautinėj.

Tremtinių raidės ir foto Lentvario

Va!!

Delegatų  aidas,

Kai Bakaloriškių pašventino klebonas Juozas

Kryžių.

Vladas Kleinotas sukūrė jį.

O brolis Gintautas padėjo.

Dusmenų seniūnė Aniulienė.

Susirinko lietuvaičių šventas reidas.

Dėl to dar kartą vietoj kitoje sugrįžiu,

Eidamas prieš vėją.

Ir nebūsiu,žinoma,bentsykį  vienas.

 

Nes

Pamačiau

Bakaloriškių ištikimybės gandrą,

Papildžiusį  lyg Kleinotų,

Poetės Karužaitės sugrįžimą.

Ir visų.

Dėl sunaikintų kaimo atminties

Padangėje regėjom kryžiumi

JI

skrenda.

Nubrėžusi

Ir

Žaibo-Vaclovo aukos likimą.

Iš tiesų.

Ateinantys lietuviai čia po mūsų dar gėdės!!

O penkios nuotraukos

Lentvario penkių ir delegatų

Klevų alėjoje budės!!

SAM_7307

SAM_7309

SAM_7315

SAM_7316

SAM_7328

 

Jonas POČEPAVIČIUS-DAVYDONIS

Autoriaus nuotr.

Lentvaris-Dusmenys-Bakaloriškiškės-Lentvaris

2017 04 23