Seimo ir PLB komisija: lituanistiniam švietimui pasaulyje turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys

Seimo ir PLB bendruomenės komisija. Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. – O. Posaškova)

„Svarbiausias mūsų tikslas – išsaugoti kalbą ir tapatybę globalizacijos sąlygomis, kad ta didžiulė globali Lietuva būtų mūsų lokalios vietinės Lietuvos dalimi, – taip Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdyje, kuriame svarstytas lituanistinio švietimo Lietuvoje ir užsienyje išsaugojimo klausimas kalbėjo Lietuvių kalbos instituto direktorė prof. dr. Jolanta Zabarskaitė.

Išreiškusi mintį, kad bendra veikla turėtų būti skiriama lietuvių bendruomenių visame pasaulyje sutelkimui, pažymėjo, jog turime skatinti pasaulio lietuvių aktyvų, patriotišku ugdymu paremtą santykį su Lietuva.

Komisijos posėdyje buvo pažymėta, kad vis dažniau mokslo ir verslo sritis užkariauja anglų kalba. Lietuviai migrantai, norėdami kuo greičiau ir geriau integruotis svetimoje šalyje, stengiasi kuo dažniau vartoti vietinę kalbą ar leisti savo vaikus ne į lituanistines mokyklas, o į vietines. Tad santykinis skaičius tarp migravusiųjų lietuvių ir lankančiųjų lietuviškas mokyklas išlieka labai žemas. Todėl buvo raginama imtis naujos motyvacinės strategijos, naujų inovatyvių priemonių, skatinant tėvus dalyvauti lituanistiniame švietime ir patriotiniame ugdyme, siekiant išugdyti savo lietuviškąją tapatybę suvokiančius vaikus.

Seimo narys Antanas Vinkus. Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. – O. Posaškova)

Komisijos posėdyje Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas pristatė formaliojo ir neformaliojo lituanistinio švietimo kryptis ir pažymėjo, kad ministerija siekia lietuviško švietimo prieinamumo. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė pristatė komisijos veiklą šioje srityje ir pasidžiaugė, kad lietuvių kalba populiarinama per šiuolaikines informacines technologijas, t.y. sukurta Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinė sistema (www.rastija.lt), kurioje yra sukurti mašininio vertimo įrankiai anglų/lietuvių ir prancūzų/lietuvių kalbomis. Tokiais įrankiais patogu naudotis ne tik Lietuvos institucijų darbuotojams, bet ir pasaulio lietuviams. Ateityje, gavus papildomą finansavimą, numatyta sukurti vertimo įrankius rusų-lietuvių, vokiečių-lietuvių, lenkų-lietuvių ir kitomis pagrindinėmis ES kalbomis.

Seimo ir PLB komisijos pirmininkas Antanas Vinkus, minėjo, kad jam teko ne kartą sutikti išeivijos lietuvius, kurie deda labai daug pastangų, jog vaikai išmoktų ar nepamirštų lietuvių kalbos. Pasidžiaugęs, kad diskusija lituanistinio švietimo tema visuomet sukelia didžiulį nacionalinį pasididžiavimą savo gimtąja kalba, kvietė ateityje surasti kuo daugiau patrauklių šiuolaikinių gimtosios kalbos mokymosi būdų.

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija savaitės darbo rezultatus pristatys, balandžio 28 d. 11 val. spaudos konferencijoje.

Komisijos posėdžių vaizdo įrašus galima peržiūrėti Seimo YouTube“ paskyroje.

Parengė

Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Asta Markevičienė