Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios informacija

3

 • balandžio 14-ąją Didįjį Penktadienį viso pasaulio bažnyčiose šv. Mišios nėra aukojamos.
  Mūsų bažnyčioje Didįjį Penktadienį bus visą dieną trunkanti Adoracija.
  09.00 – 10.00 – LT Gyvojo Rožinio nariai I rožinis
  10.00 – 11.00 – PL Gyvojo Rožinio nariai I rožinis
  11.00 – 12.00 – LT Gyvojo Rožinio nariai II rožinis
  12.00 – 13.00 – PL Gyvojo Rožinio nariai II rožinis
  13.00 – 14.00 – LT Gyvojo Rožinio nariai III rožinis
  14.00 – 15.00 – PL Gyvojo Rožinio nariai III rožinis
  15.00 – 16.00 – LT Gyvojo Rožinio nariai IV ir V rožiniai
  16.00 – 16.45 – PL Gyvojo Rožinio nariai IV ir V rožiniai
 • Didžiojo Penktadienio pamaldos:
  17.00 (lenkų k.)
  19.00 (lietuvių k.)
  Po pamaldų budėjimas prie kapo:
  21.00 – 22.00 – LT jaunimas
  22.00 – 24.00 – PL jaunimas
 • balandžio 15-ąją Didįjį Šeštadienį nuo 9 val. iki 17 val. kas valandą bus šventinami velykiniai valgiai.
  Kaip kiekvienais metais prašome parapijiečių paaukoti maisto parapijos varguoliams (dovanotą maistą galima palikti bažnyčioje).
  Velyknakčio Iškilmingos šv. Mišios Didįjį Šeštadienį:
  19.00 (lietuvių k.)
  21.00 (lenkų k.).
  Raginame atsinešti savo Krikšto žvakę (kas neturi, galės įsigyti paprastą žvakę, kurią uždegsime Krikšto pažadų atnaujinimo metu). Taip pat gerai būtų, kad atsineštumėte indelyje vandens, kuris bus pašventintas Velyknakčio apeigose.
 • Įprastomis sąlygomis galima gauti visuotinius atlaidus:
  Didįjį Ketvirtadienį – už giesmės „Prieš taip didį“ giedojimą prieš išstatytą Švč. Sakramentą;
  Didįjį Penktadienį – už Kryžiaus pagarbinimą arba Kryžiaus kelią;
  Didįjį Šeštadienį – už Krikšto pažadų atnaujinimą.
  Didįjį Penktadienį privalomas pasninkas.
 • Velykų Sekmadienį Rezurekcija – Procesija ir Iškilmingos Šv. Mišios mūsų parapijoje:
  Trakų Vokė:
  7.00 (lietuvių k.)
  8.00 bendra procesija ir po betarpiškai Šv. Mišios (lenkų k.).Lentvaris:
  7.00 (lietuvių k.)
  9.00 (lenkų k.).
 • Velykų Pirmadienį Šv. Mišios Lentvaryje:
  10.00 šv. Mišios (lenkų k.)
  12.00 šv. Mišios (lietuvių k.)
 • Velykų Oktavoje melsimės už gyvuosius. Lapelyje užrašykime savo artimųjų vardus ir atneškime į zakristiją. Antradienį – šeštadienį šv. Mišios 18.00 val. (liet. k. ir lenk. k.).

 

Šaltinis – http://www.lentvarioparapija.lt/kategorija/skelbimai.