LENTVARIO NESENSTANTYS FOTO AIDAI

DSCF8777

Lentvario parapijos klebonas Gintaras Petronis ir miesto liaudies ansamblis „Klevynė“

DSCF8968

Tremtinių choras „Viltis“ ir jo vadovas Eugenijus Barkovskis

DSCF9021

Lentvario svečiai dėl naujos katilinės tariamai pigesnio darbo

DSCF8332 (kopija)

Lentvario tremtiniai – Jonas Počepavičius ir Alfonsas Kacėnas

SAM_4871

Politinis kalinys Adomas Dumalakas

SAM_3320

Trakų rajono merė Edita Rudelienė ir „Klevų alėja“ 2013 metais

SAM_7016

Visuomenininkė Jelena Šakalienė ir Lentvario bažnyčios mecenato grafo Vladislovo Tiškevičiaus bažnyčios akmens šventa atmintis

SAM_6668

Po 45-erių metų Jono Vaitiekaičio atgaivintame teatre Olga Baranovskaja ir Kęstutis Vilkauskas

SAM_6728

Iš 9 likęs vienas Lietuvos partizanas Kostas Žukaukas

SAM_6826

Buvusio Kilimų fabriko moterų pučiamųjų orkestras

2017 03 11 bažnyčios šventų mišių Rembranto Lietuva

2017 03 11 bažnyčios šventų mišių Rembranto Lietuva

Jonas Počepavičius nacionalinės dokumentinės nuotraukos tėčio Balio Buračo pavyzdžiu

2010–2017 metais

Print

Projektą „Lentvario miesto kultūros paveldo sankirtos ir perspektyva“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.