Konferencija apie D. t. Mečislovą Reinį

Katedroje_gavenia_2017

Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje gavėnios šeštadieniais vyks rekolekcijos.

Programa
16:50 Malda
17.00 Konferencija
17:30 Iškilmingos šv. Mišios
18:30 Šv. Mišios

Kovo 4 d. konferencija apie šv. Kazimierą. Kalbės kun. Kęstutis Smilgevičius.
Kovo 11 d. konferencija apie pal. Jurgį Matulaitį MIC. Kalbės kun. Vytautas Brilius.
Kovo 18 d. konferencija apie D. t. Mečislovą Reinį. Kalbės diak. Renatas Švenčionis.
Kovo 25 d. konferencija apie D. t. Adelę Dirsytę. Kalbės kun. Andrius Končius.
Balandžio 1 d. konferencija apie garb. Teofilių Matulionį. Kalbės kun. Mindaugas Sabonis.
Balandžio 8 d. konferencija apie D. t. Vincentą Borisevičių. Kalbės kan. Andriejus Sabaliauskas.

Kovo 24 d., penktadienį, „24 valandos Viešpačiui“. 19 val. Švč. Sakramento adoracija ir susitaikymo pamaldos. Išpažinčių bus klausoma visą parą nuo 03-24 19 val. iki 03-25 19 val.

Daugiau informacijos paveikslėlyje ir www.katedra.lt.

Šaltinis – Vilniaus arkivyskupija http://www.vilnensis.lt/events/gavenios-sestadieniai-vilniaus-arkikatedroje-3/.