Artėjant Kovo 11-ajai prisiminkime Vasario 16-ąją

SAM_6728

Miesto Lietuvos partizanas Kostas Žukauskas

SAM_6736

Dainuoja tremtinių choras

SAM_6731

Pasisako Trakų rajono merė Edita Rudelienė

Nepriklausomybės minėjimas vyko Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. Ten koncertavo Grigiškių koplyčios kantičkinio  giedojimo grupė, Lentvario tremtinių choras, Jolanta Silevičiūtė, o prieš tai pasisakė svečiai ir miesto seniūnas Vytas Rukšėnas.

Jonas POČEPAVIČIUS