A. Veryga: „Stiprinsime pacientų vaidmenį, priimant svarbius sprendimus“

12822_110d473559fdf4bc99f26fcc9d732890

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, susitikęs su Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidentu Šarūnu Narbutu ir viceprezidentu Gediminu Žižiu, išsakė poziciją, kad pacientų organizacijų vaidmuo turi būti stiprinamas ir paisoma jų nuomonės, nes būtent pacientų organizacijos geriausiai žino, su kokiomis problemomis susiduria jų atstovaujami pacientai ir kaip šias problemas spręsti.

„Mums labai svarbi pacientų nuomonė, todėl norime ją girdėti visada – kai rengiame teisės aktų projektus, kai darbo grupėse ekspertai diskutuoja svarbiais klausimais, susijusiais su sveikatos priežiūra, sudėtingų ligų gydymu, vaistų kompensavimu, gydymo paslaugų finansavimu. Tad nuo šiol visose darbo grupėse, kuriose sprendžiami su pacientais susiję klausimai, privalomai bus įtraukiami pacientų organizacijų atstovai, taip pat jie bus supažindinami ir su paruoštais teisės aktų projektais“, – teigia ministras A. Veryga.

Ministras A.Veryga pacientų atstovus patikino, kad į jų siūlymus, pagal galimybes, bus atsižvelgiama, nes labai svarbu užtikrinti, kad teisės aktai iškart būtų kokybiški ir nereikėtų jų dažnai taisyti.

„SAM vadovybė gina ir visada gins pacientų teises, prisidės kuo galėdama, kad ši socialiai jautri ir pažeidžiama visuomenės grupė būtų deramai atstovaujama, laikantis skaidrumo ir solidarumo principų. Tuo tikslu kitą savaitę į susitikimą Sveikatos apsaugos ministerijoje kviečiame pacientų organizacijas, kurio metu aptarsime ne tik bendradarbiavimą, bet ir jau veikiančio Pacientų forumo pertvarką, siekiant jį sustiprinti ir padaryti įtakingesne, galingesne jėga, kuri galėtų mūsų šalies pacientus kokybiškai atstovauti ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų“, – tvirtina ministras A. Veryga.

POLA prezidentas Š. Narbutas atviravo, kad „pacientų organizacijų bendradarbiavimas su ministerija ir jai pavaldžiomis institucijomis visais laikotarpiais buvo svarbus, deja, ne visuomet vyko sklandžiai. Džiugu, kad ministras pacientų organizacijas mato lygiaverčiais partneriais, todėl mes pasiryžę konstruktyviai dalyvauti sprendimų priėmimo procese, pirmiausia teikti siūlymus, o ne tik vardinti problemas. Norisi tikėti, kad šis bendradarbiavimas bus tvarus ir ilgalaikis“.

Šio susitikimo metu POLA pristatė savo veiklą ginant onkologinėmis ligomis sergančiųjų ir jų šeimos narių interesus, išsakyti abipusiai bendradarbiavimo lūkesčiai bei galimybės efektyviau koordinuoti veiklą  vėžio kontrolės ir profilaktikos srityje. Aptartos ir galimybės tobulinti prevencines programas.

Anot ministro, svarbus Lietuvos pasiekimas nuo 2014 metų šalyje koordinuotai ir centralizuotai vykdoma Nacionalinė vėžio profilaktikos ir kontrolės programa (jos pabaiga numatoma 2025 m.). Toliau bus vykdoma prevencija, stebėsena, įgyvendinamos ir vertinamos pažangios metodikos ir technologijos, keliama specialistų kvalifikacija. Užtikrinama savalaikė ir kokybiška kompleksinė onkologinių ligų diagnostika ir gydymas, mažinami paslaugų prieinamumo netolygumai. Ugdoma informuota ir sveika visuomenė.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija