Pilnesnis Trakų rajono savivaldybės biudžetas – bendrų pastangų rezultatas

vmi

„Svarbių tikslų pasiekti galime bendradarbiaudami“, – susumavus praėjusių metų rezultatus būtent taip galima apibendrinti mokesčių mokėtojų, Trakų rajono savivaldybės ir Vilniaus AVMI specialistų indėlį į pilnesnį rajono savivaldybės biudžetą, reiškiantį ir didėjančias galimybes gerinti rajono infrastruktūrą, įgyvendinti ar tęsti įvairius socialinius ar kultūrinius projektus, plėtoti teikiamų viešųjų paslaugų spektrą ir jų kokybę. Apie praėjusių metų darbus, bendras pastangas ir didėjantį mokesčių mokėtojų sąmoningumą plačiau pasakoja Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkė Edita Glumbakienė.

Taigi, pirmiausia, apibendrinant praėjusių metų rezultatus, kiek pajamų gauta į Trakų rajono savivaldybės biudžetą, ar pavyko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus? Kaip bendradarbiaujate su rajono savivaldybe, administruodami mokesčius, kurie vėliau keliauja į jos biudžetą?

Galime pasidžiaugti, jog 2016 m. į Trakų rajono savivaldybės biudžetą gauta 13,8 mln. eurų pajamų, taigi biudžeto pajamų surinkimo planas įvykdytas 113,4 proc. Lyginant su 2015 m., 2016 m. į biudžetą pajamų gauta 9,4 proc. daugiau. Didžiausią dalį pajamų sudaro gyventojų ir įmonių sumokami mokesčiai, būtina įvertinti ženklų mokesčių mokėtojų indėlį. Galime pastebėti, jog didžioji dalis mokesčių mokėtojų teisingai ir laiku sumoka mokesčius.

Administruojant mokesčius svarbus bendradarbiavimas ir su Trakų rajono savivaldybe. Vilniaus AVMI ir Trakų rajono savivaldybė yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį, todėl nuolat keičiamasi informacija kaip mokesčių mokėtojams sekasi mokėti mokesčius.

Kokio mokesčio į rajono savivaldybės biudžetą sumokama daugiausiai? Galbūt pastebite kažkokių tendencijų?

Didžiausią į savivaldybės biudžetą sumokamų mokesčių dalį sudaro Gyventojų pajamų mokestis (GPM). 2016 m. savivaldybės biudžeto pajamų struktūroje pajamos iš šio mokesčio sudarė 81,2 proc. 2016 m. į rajono savivaldybės biudžetą mokesčių mokėtojai sumokėjo 11,2 mln. eurų GPM mokesčio arba 6,4 proc. daugiau nei buvo planuota.

Tačiau GPM – ne vienintelis mokestis, kuris mokamas į savivaldybės biudžetą, yra ir Žemės, ir Nekilnojamojo turto mokesčiai ir kt. Kaip su jais?

Vadinamųjų turto mokesčių, apimančių tiek žemės, tiek nekilnojamojo turto ir paveldimo turto mokesčius, mokesčių mokėtojai 2016 m. sumokėjo per 970 tūkst. eurų, tai sudarė 7 proc. rajono savivaldybės biudžeto pajamų. Vertinant šių mokesčių sumokėjimo faktines reikšmes, reikia pastebėti, kad prognozės taip pat viršytos 51,6 proc. 2016 m. gauta 439,7 tūkst. eurų pajamų iš nekilnojamojo turto mokesčio, 515,6 tūkst. eurų iš žemės mokesčio ir apie 15,2 tūkst. eurų pajamų ir paveldimo turto mokesčių.

Pažvelkime šiek tiek plačiau – gyventojų ir įmonių mokami mokesčiai keliauja ir į valstybės biudžetą. Ar svarus Trakų rajono mokesčių mokėtojų indėlis į jį?

Didžiausią reikšmę valstybės biudžeto pajamoms turi Pridėtinės vertės ir Pelno mokesčiai. Trakų rajono mokesčių mokėtojų indėlis į valstybės biudžetą taip pat svarus: praėjusiais metais jie sumokėjo 3,4 mln. eurų Pridėtinės vertės mokesčio, dar 2,65 mln. eurų Pelno mokesčio.

Daugiausiai mokesčių į šalies biudžetą sumokėjo šios Trakų rajone registruotos įmonės:

  • Kinze Europe, UAB sumokėjo 921,0 tūkst. Eur;
  • UAB „Žvyro karjerai“ sumokėjo 902,9 tūkst. Eur;
  • Valstybės įmonė Trakų miškų urėdija sumokėjo 882,7 tūkst. Eur;
  • Uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno banga“ sumokėjo 762,4 tūkst. Eur;
  • Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė „GEALAN BALTIC“ sumokėjo 643,0 tūkst. Eur.

Kaip Vilniaus AVMI specialistai padeda mokesčių mokėtojams sumokėti mokesčius? Ar teko imtis griežtesnių priemonių, kad mokestinės prievolės būtų įvykdytos?

Pastaraisiais metais stebime vis didėjantį mokesčių mokėtojų sąmoningumą, o pats mokesčių administratorius stengiasi kuo mažiau trukdyti sąžiningą verslą. Vykdydami savo funkciją užtikrinti savivaldybių ir valstybės biudžetų surinkimą, pirmiausia, remiamės bendradarbiavimu su mokesčių mokėtojais: primename jiems apie artėjančius mokesčių sumokėjimo terminus, pradelstas prievoles ir pan. Vertindami, kaip jie laikosi mokestinių prievolių, analizuojame mokesčių mokėtojų pateiktų deklaracijų duomenis, informaciją apie sumokamus mokesčius, aiškinamės, kodėl kinta sumokamų mokesčių sumos, kai kiti įmonės veiklos rodikliai ženkliai nesikeičia – mokesčių mokėtojų atžvilgiu atliekame stebėsenos veiksmus. Ir tik tuomet, jeigu po atliktos analizės kyla klausimų, kreipiamės į mokesčių mokėtoją, prašydami paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją. Neretai šių veiksmų metu gyventojams ar įmonėms patikslinus pateiktas deklaracijas, apskaičiuojama daugiau mokesčių, o kartu tai reiškia ir didesnį indėlį į valstybės ar savivaldybės biudžetą. Visgi svarbu akcentuoti, kad prioritetą teikiame bendravimui, komunikacijai, informavimui bei suteikiame galimybes mokesčių mokėtojams nustatytus trūkumus ištaisyti patiems.

Į ką praėjusiais metais Vilniaus AVMI specialistai kreipė dėmesį vertindami Trakų rajono mokesčių mokėtojus?

Siekiant, kad mokesčiai būtų sumokėti pagal taisykles, Vilniaus AVMI specialistai užtikrina savalaikį mokesčių mokėtojų deklaracijų pateikimą bei pateiktų duomenų teisingumą. Vertiname teikiamas deklaracijas – PVM, pelno mokesčio, nekilnojamojo turto, pajamų mokesčio, gyventojų pajamų ir kitas. Vilniaus AVMI Trakų poskyrio specialistai į mokesčių mokėtojus kreipiasi prašydami sumokėti apskaičiuotus mokesčius, pateikti deklaracijas, paaiškinti duomenų neatitikimus, deklaruojamų mokesčių pokyčių priežastis bei prognozes.

Mokesčių administratoriaus dėmesio centre išlieka įmonės, kurios deklaruoja mažą darbo užmokestį arba turi daug nevisą darbo dieną dirbančių darbuotojų. Tokių įmonių vadovus kviečiamės pokalbiams, aiškinamės aplinkybes ir realią situaciją, siekiame įvertinti, ar nėra slepiami mokesčiai, nemokamas atlyginimas „vokeliuose“. Praėjusiais metais Vilniaus AVMI Trakų poskyrio specialistų dėmesio dėl minėtų priežasčių sulaukė 21 įmonė. Atsižvelgusios į Mokesčių inspekcijos pastabas 7 įmonės vidutiniškai 15 proc. padidino samdomiems darbuotojams mokamą darbo užmokestį, dar 5 įmonės 6 darbuotojus pervedė dirbti visu etatu ir pan., kartu tai reiškia ir didesnes socialines garantijas darbuotojams.

Nuolat nagrinėjame prašymus susigrąžinti Pridėtinės vertės mokesčio permokas. Įstatymas numato tokią galimybę, tačiau prieš tai būtina įsitikinti, jog ji yra pagrįsta. Praėjusiais metais įvertinus Trakų rajono mokesčių mokėtojų pateiktus prašymus dėl grąžintino PVM, nustatėme 36 atvejus, kai prašymai buvo nepagrįsti, todėl valstybės biudžete liko 58,3 tūkst. eurų Pridėtinės vertės mokesčio. Nagrinėjant šiuos prašymus pastebime, kad įmonės nepagrįstai prašo sugrąžinti PVM permoką, nes PVM skirtumo dalis viršija sąlyginę 21 procento PVM sumą, apskaičiuotą nuo mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos prekių ir paslaugų, kurioms pritaikytas 0 procentų PVM tarifas, apmokestinamosios vertės arba prašyme nurodyta permoka jau įskaityta kitoms mokestinėms nepriemokoms padengti.

Su gyventojais dažniausiai bendravome dėl laiku nepateiktų Gyventojų pajamų, turto, nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijų ar jose esančių netikslumų, kartais pamirštama sumokėti žemės mokestį ir pan. Esama atvejų, kai individualiai dirbdami gyventojai viršija 45 tūkst. eurų gautų pajamų ribą ir neįvykdo prievolės registruotis PVM mokėtojais, todėl ir apie tai jiems primename. Po tokių pokalbių Trakų rajono mokesčių mokėtojai geranoriškai ištaisė nurodytus netikslumus ir papildomai sumokėjo 9,5 tūkst. eurų įvairių mokesčių.

Kaip Trakų rajone keitėsi dirbančių savarankiškai skaičius? Kokiomis veiklomis dažniausiai užsiima trakiškiai?

Vilniaus AVMI duomenimis, praėjusiais metais daugėjo gyventojų tiek įsigijusių verslo liudijimus, tiek įregistravusių individualią veiklą pagal pažymą.

Trakų rajono gyventojai dažniausiai verslo liudijimus įsigijo prekybai tik ne maisto produktais, prekybai,  kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veiklai, statybos baigimo apdailos ir valymo darbams, specialiesiems statybos darbams. Praėjusiais metais tokią savarankiškos veiklos formą pasirinko 10 proc. daugiau gyventojų negu 2015 m.

Tarp populiariausių veiklos rūšių registruojant individualią veiklą pagal pažymą galima išskirti draudimo agentų ir brokerių veiklą, užsakomąjį pardavimą paštu ir internetu, konsultacinę verslo ir kito valdymo veiklą, kitą, niekur kitur nepriskirtą švietimą, nekilnojamojo turto agentūrų veiklą. Iš viso praėjusiais metais 297 gyventojai registravo individualią veiklą pagal pažymą, 2015 m. individualios veiklos pagal pažymą formą pasirinko 260 gyventojų.

Norime priminti, kad patogiausia įsigyti verslo liudijimą ar registruoti individualią veiklą prisijungus prie Mano VMI arba pasinaudojant e.VMI programėle išmaniesiems telefonams. Dirbantieji savarankiškai turėtų nepamiršti, jog metams pasibaigus iki kitų metų gegužės 1 d. reikia pateikti metinę pajamų deklaraciją, paprasčiausias būdas tai padaryti – prisijungus prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS).

Ar praėjusiais metais sulaukėte gyventojų pranešimų apie rajono mokesčių mokėtojų nelegalią veiklą? Kodėl gyventojai turėtų netoleruoti mokestinių pažeidimų ir kaip skatinate apie visuomenę apie juos pranešti?

Praėjusiais metais gauti 67 pranešimai apie galbūt daromus mokestinius pažeidimus Trakų rajono savivaldybėje. 49 iš jų pateikta VMI Pasitikėjimo linija – VMI Pasitikėjimo telefonu 1882, užpildžius anketą VMI interneto svetainėje, pasinaudojant aplikacija išmaniesiems telefonams „Pranešk“. Šiems gyventojams už jų pilietiškumą esame dėkingi ne tik mes, bet, net neabejoju, ir kiti sąžiningai veiklą vykdantys mokesčių mokėtojai. Kiekvienas mokesčių vengimo atvejis iškreipia sąžiningą konkurenciją rinkoje, kadangi skaidriai veiklą vykdantiems verslininkams sunku konkuruoti su slepiančiais mokesčius. Antra tiek, netenkame pajamų, iš kurių finansuojamos viešosios paslaugos, taigi dėl to nukenčia ne kas kitas, kaip kiekvienas šalies gyventojas, besinaudojantis tomis paslaugomis.

Praėjusiais metais taip pat minėjome VMI Pasitikėjimo telefono 10-metį, per šį laikotarpį apie galbūt daromus mokestinius pažeidimus pranešę gyventojai į šalies biudžetą, o tai reiškia visiems šalies gyventojams, padėjo grąžinti 32 mln. eurų. Taigi padarė paslaugą.

Skatindami gyventojus netoleruoti mokestinių pažeidimų, kasmet prisijungiame prie „Baltosios bangos“ organizuojamos pilietinės akcijos „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“, kurios metu raginame atkreipti dėmesį į mokestinių pažeidimų žalą.

Ne mažiau svarbus ir darbas su jaunąja karta. Juk žinojimas yra visa ko pradžia, todėl stengiamės jog jaunimas žinotų apie būsimas savo mokestines pareigas, mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo tvarką, „šešėlinės“ ekonomikos žalą bei tai, kad slepiant mokesčius visuomet laukia pasekmės. Visuomet laukiame ir kviečiame moksleivius atvykti tokiems susitikimams ir į Mokesčių inspekciją. Mokesčių mokėjimo svarbą siekiame diegti kuo anksčiau, nes šiandieninis jaunimas yra būsimi mokesčių mokėtojai.