Kultūros ministrė: įtvirtinant kultūrą kaip strateginį valstybės prioritetą svarbus vaidmuo tenka regionams

1871_c8f51808c49948562b9822ce4e5bda8f

Sausio 23 d. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson ir jos politinio pasitikėjimo komanda susitiko su Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais ir aptarė kultūros prieinamumo problemas.

Susitikimo metu kultūros ministrė atkreipė savivaldybių asociacijos atstovų dėmesį, kad kultūros politikoje bus skiriamas gerokai didesnis dėmesys kultūrai regionuose, tikimasi ir aktyvesnio regionų dalyvavimo sprendžiant kultūros prieinamumo bei kultūros infrastruktūros įveiklinimo probleminius klausimus.

„Geriausiai regionų poreikius išmano patys regionai, todėl labai tikiuosi, kad regionai ne tik aiškiai išsakys savo poreikius, bet ir patys finansiškai prisidės prie iniciatyvų, kurios jiems yra reikalingos. Svarbu, kad kultūros prioritetas būtų įtvirtintas ir paties regiono iniciatyva, tuomet ir valstybė gali prisidėti,“ – susitikimo metu sakė L. Ruokytė-Jonsson.

Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė pastebėjo, kad regioninių kultūros tarybų modelis galėtų pasitarnauti sprendžiant kultūros prieinamumo ir kitas kultūros infrastruktūros įveiklinimo problemas.

Kultūros viceministras Renaldas Augustinavičius pabrėžė, kad būtina akcentuoti ir kultūros objektų įveiklinimo svarbą. „Pernelyg dažnai kultūros projektai buvo finansuojami žvelgiant tik per infrastruktūros prizmę, kai svarbiausia turėtų būti koncepcija ir tos infrastruktūros įveiklinimas. Tik turint koncepciją ir aiškų matymą, kokia bus nauda regiono žmonėms, galima kalbėti apie infrastruktūrinių projektų finansavimą,“ – akcentavo R. Augustinavičius.

Susitikimo metu sutarta, kad siekiant įtvirtinti kultūrą kaip strateginį valstybės prioritetą, taip pat sprendžiant kultūros prieinamumo ir kultūros infrastruktūros įveiklinimo klausimus, regionų atstovai glaudžiai bendradarbiaus su Kultūros ministerija, ieškos naujų, inovatyvių kultūros įveiklinimo bei kultūros sklaidos regionuose būdų, kurie geriausiai atlieptų regionų gyventojų kultūrinius poreikius.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos informacija