Lentvario kultūros centras ir biblioteka – kada?

img_1887

Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos Lentvaris, 1949 m. gavęs miesto teises, neturėjo kino teatro ir kultūros namų salės. Visa laimė, kad sovietai atėmė iš bažnyčios parapijos salę ir ten sugrūdo kultūros namus ir kino teatrą. Kaip rašo Valentina Banuševič knygoje „Stranicy pamiaty listaja. Lentvaris v vospominajach“ („Atminties puslapius bevartant. Lentvaris amžininkų prisiminimuose“, Vilnius, 2016, p. 292), Lentvario bažnyčios parapijos namai pastatyti 1940 m. pagal architekto S. Narembskio projektą. 1945–1948 m. pastatas nacionalizuotas ir atiduotas valstybei, čia įkurtas miesto kino teatras ir „Kaitros“ gamyklos kultūros namai. 1991 m. pastatas grąžintas Lentvario parapijai, o kultūros namai glaudžiasi Bažnyčios g. 3 esančio pastato pastogėje, čia pirmame aukšte patalpas nuomojasi Trakų kredito unija. Taigi nei kultūros namų, nei kino teatro atgavus Nepriklausomybę ir prabėgus 25-eriems metams miestas, kuriame daugiau kaip 10 000 gyventojų, neturi…
Vis dėlto reikėtų pasakyti, kad geras miesto kino teatras buvo pastatytas Klevų alėjoje, tačiau po 1991 m. išnuomotas 99-eriems metams. 1998 m. pastatą atgavo savivaldybė, t. y. buvo nutraukta nuomos sutartis. Ir nuo to laiko rajono valdžia stengėsi pritaikyti buvusį kino teatrą kultūros rūmų ir miesto bibliotekos poreikiams. Šis mėginimas pritaikyti tebesitęsia iki mūsų dienų.
Apie tai buvo rašyta laikraščiuose „Trakų žemė“ ir „Klevų alėja“. Žemiau skelbiame ištrauką iš Danos Zacharevičienės straipsnio „Kultūros centrui dar nelemta užgimti“, publikuoto laikraštyje „Klevų alėja“ (2012 m. lapkričio 30 d., Nr. 13 (13), p. 3):
Spausdiname Trakų rajono savivaldybės administracijos atsakymą: „Trakų rajono savivaldybės administracija su UAB „Projektų rengimo centras“ 2011 m. gegužės 19 d. pasirašė sutartį Nr. T1-79, kuria vadovaujantis UAB „Projektų rengimo centras“ įsipareigoja iki 2012 m. lapkričio 30 d. parengti kino teatro pastato, esančio Klevų al. 20, Lentvario m., rekonstravimas, įkuriant Trakų rajono viešosios bibliotekos ir Trakų rajono kultūros rūmų filialus, techninį projektą. Minėta įmonė savo įsipareigojimus atliko laiku. Parengto techninio projekto sąmatinė vertė 4 000 000, 00 Lt.
Trakų rajono savivaldybė šiuo metu ieško finansinių šaltinių, kurių pagalba būtų galima įgyvendinti anksčiau minėtą projektą.
Taigi prabėgo dar beveik ket­veri metai, bet buvęs kino teatras kaip stovėjo, taip ir stovi. Jame buvo įsikūręs ir jaunimo centras, tačiau iš nešildomų patalpų iškeltas į buvusias bibliotekos patalpas.
Kaip ir kas bus ateityje, nusprendėme paklausti Trakų rajono savivaldybės merės Editos Rudelienės. Pateikiame Trakų rajono savivaldybės Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vedėjos Svetlanos Žilionienės parengtą atsakymą:
Išnagrinėję Jūsų raštą informuojame, kad Trakų rajono savivaldybės administracija, siekdama pagerinti Lentvario miesto kultūros ir meno veiklos sąlygas, aktyviai ieškojo įvairių finansavimo galimybių ir 2011 m. parengė „Kino teatro pastato, esančio Klevų alėjoje 20, Lentvario m., rekonstravimas įkuriant Trakų rajono viešosios bibliotekos ir Trakų rajono kultūros rūmų filialus“ investicijų ir techninį projektus.
Atsižvelgiant į tai, kad pastatas, esantis Klevų al. 20, Lentvaryje, nėra šildomas bei yra avarinės būklės, buvo pasiūlyta VšĮ Jaunimo turizmo ir laisvalaikio centrui persikelti į kitas patalpas.
Pasinaudojant Europos Sąjungos 2014–2020 m. struktūrinių fondų parama, planuojama įgyvendinti projektą „Trakų rajono viešosios bib­liotekos Lentvario filialo ir Lentvario kultūros rūmų įrengimas rekonstruotame pastate“,  finansuojamą pagal du finansavimo šaltinius: Viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimo programą ir priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“. Projekto metu bus atnaujintas pastatas, esantis Klevų al. 20, Lentvaryje.
Šiuo metu rengiami visi būtini dokumentai finansavimui gauti. Visą informaciją apie projekto „Trakų rajono viešosios bibliotekos Lentvario filialo ir Lentvario kultūros rūmų įrengimas rekonstruotame pastate“ įgyvendinimą pateiksime interneto svetainėje www.trakai.lt.
Taigi viskas pasakyta labai aiškiai, tik skaitytojams reikia paminėti, kad Lentvario kultūros rūmai prašydami salės renginiams kreipiasi į parapijos kleboną Gintarą Petronį, o parodoms – į AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovus, kad šie Lentvario geležinkelio stoties antrame aukšte leistų jiems įsikurti trijuose kambariuose. Dabar ten eksponuojama Kristinos Kurilionok paveikslų paroda.
Tokia yra Lentvario miesto kultūros laimė. Buvę Trakų rajono merai, savivaldybės administracijos direktoriai, tarybos nariai nenorėjo ar nesugebėjo sutvarkyti pastato didžiausiam rajono miestui, todėl nieko nuostabaus, kad dalis lentvariškių norėtų, kad Lentvaris būtų prijungtas prie Vilniaus. Gal iš ten atsiras kokie šeimininkai…

Irma STADALNYKAITĖ,
Juozas VERCINKEVIČIUS

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.