Žuvusiųjų už Lietuvą ir mirusiųjų pagerbimas Kauno kapinėse 2016 m. lapkričio 1 d.

a2013-11-01

2016-11-01 (antradienį) Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (LLKS) ir Lietuvos sąjūdžio Kauno Taryba organizuoja tradicinį žuvusiųjų už Lietuvą savanorių, karių, partizanų, sukilėlių, šaulių, mirusių LLKS narių ir sąjūdiečių pagerbimą Kauno kapinėse.

15.00 val. Vilijos parke (prie Juozapavičiaus pr.) buvusių Lietuvos karių kapinių vietoje nuo paminklo „Žuvusiems dėl Tėvynės“  iki Juozapavičiaus prospekto uždegsime žvakes ir pagerbsime žuvusių už Lietuvos laisvę 1919-1923 m. atminimą.

16.30 val. žvakelėmis pagerbsime mirusių LLKS, sąjūdiečių, žuvusių už Lietuvos laisvę atminimą buv. Kauno senose kapinėse (Vytauto pr.) prie paminklo „Žuvome dėl Tėvynės“.

Paminklas „Žuvome dėl Tėvynės“ pastatytas 1930 m., sovietmečiu buvo nugriautas, atstatytas 1994 m. Prieš 60 metų – 1956 m. Vėlinių vakarą senosiose miesto kapinėse kilo stichiška solidarumo su Vengrijos revoliucija akcija. Žmonės rinkosi pagerbti čia palaidotų artimųjų. Vėlai, jau sutemus, susirinkusieji tiesiog spontaniškai iš šalikų susegė Lietuvos trispalvę, o vienas jaunuolis, palypėjęs ant paminklo „Žuvome už Tėvynę“, iškėlė ją ir sušuko: „Laisvę Lietuvai!“. Čia pat susiformavo protesto demonstracija. Eitynėse dalyvavo apie 2000 žmonių.

18.00 val.  dalyvausime Šv. Mišiose Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje už žuvusius ir mirusius Lietuvos savanorius, karius, partizanus, sukilėlius, šaulius, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narius, Kauno sąjūdiečius.

19.30 val.  uždegsime žvakes Aleksoto senosiose kapinėse prie paminklo „Pieta“, skirto Lietuvos kariams savanoriams, žuvusiems už Lietuvos laisvę.

Kviečiame visus ateiti ir pagerbti Lietuvos didvyrius!

 

Raimundas KAMINSKAS,

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS)

valdybos pirmininko pavaduotojas,

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas