Senųjų Trakų piliavietė po talkos atvėrė netikėtą grožį

Jungtinės karių ir Senųjų Trakų seniūnijos pajėgos dvi dienas tvarkė piliavietės teritoriją. Seniūnė A. Ingelevič – ketvirta iš dešinės, šalia istorikė I. Baranauskienė.

Jungtinės karių ir Senųjų Trakų seniūnijos pajėgos dvi dienas tvarkė piliavietės teritoriją. Seniūnė A. Ingelevič – ketvirta iš dešinės, šalia istorikė I. Baranauskienė

Senųjų Trakų piliavietė pasikeitė neatpažįstamai. Per dvi talkos dienas ją pagražino Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės kariai. Senosios pilies teritoriją juosusi fosa, nuvalyta nuo menkaverčių medžių ir krūmų, atvėrė lig šiol neregėtą piliavietės didybę ir grožį.

Senųjų Trakų seniūnė Ana Ingelevič ne tik su džiaugsmu sutiko karių iniciatyvą padėti tvarkyti piliavietę, bet ir pati aktyviai įsijungė į talką. Ji pasirūpino, kad bendrovė „Trakų paslaugos“ skirtų pjūklų. Be to, jos iniciatyva supjaustyti medžių kaimienai, skirti malkoms, jau tą pačią dieną buvo  nuvežti socialiai remtinoms šeimoms. Smulkesnės šakos bus susmulkintos ir virs biokuru. Seniūnė ir pati išsijuosusi darbavosi piliavietės teritorijoje.

Piliavietės tvarkymo akcija prasidėjo spalio 18-ąją iškilminga karių rikiuote. Karius pasveikino talką inicijavęs Lietuvos kariuomenės Kauno karininkų ramovės viršininkas majoras Donatas Mazurkevičius. Jis priminė, kokia svarbi kiekvienam Lietuvos piliečiui ši vieta – buvusi pilis, kurioje gimė Vytautas Didysis. Čia slypi Lietuvos valstybingumo istorija, nes Senieji Trakai ne tik Vytauto Didžiojo gimtinė, bet ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė.

D. Mazurkevičius neatsitiktinai pasirinko Senuosius Trakus. LDK valdovo Vytauto Didžiojo asmenybė yra tarsi jo tapatybės dalis. Daugelis įsiminė šį Lietuvos karininką, kai minint Žalgirio mūšio 600-ąsias metines Lenkijoje, Griunvalde, milžiniškoje istorinėje inscenizacijoje jis atliko Vytauto Didžiojo vaidmenį. Beje, Žalgirio mūšio istorinės  rekonstrukcijos vyksta kasmet, kuriose Vytautas Didysis jo asmenyje toliau veda lietuviškus pulkus.

Rikiuotėje karių iniciatyva pasidžiaugė ir palinkėjo jiems gero darbo Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič, seniūnė A. Ingelevič, Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyno sesuo Faustina.

Taip atrodo nuo menkaverčių sąvašynų išvalyta buvusios pilies fosa. Vlado Lelešiaus nuotr.

Taip atrodo nuo menkaverčių sąvašynų išvalyta buvusios pilies fosa. Vlado Lelešiaus nuotr.

„Per dvi dienas buvo išvalyta apie pusė hektaro piliavietės teritorijos. Tai labai didelė parama Seniesiems Trakams. Kariai dirbo sparčiai, sąžiningai, pjovė tik tuos medžius, kurie iš anksto buvo sužymėti ir leisti kirsti. Tačiau dar nemažai darbų teks atlikti. Tad kariai pažadėjo talkininkauti dar po dvi dienas lapkritį ir gruodį“, – sakė seniūnė A. Ingelevič.

Abi talkos dienas piliavietėje darbavosi per 20 karių. Dauguma jų – Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės Trakų kuopos nariai. Kuopos vadas kapitonas Vladas Lelešius tvirtino, kad pradėtus darbus baigs iki galo ir piliavietė bus visiškai sutvarkyta.

Per talkos pietus buvo ne tik vaišinamasi kareiviška koše, bet ir klausytasi istorikės Ingos Baranauskienės paskaitos apie Vytautą Didįjį ir Lietuvos Didžiają Kunigaikštystę, jos reikšmę anų laikų Europoje, jos svarbą  anuomet ir dabar.

Sigita NEMEIKAITĖ,  
Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė