- Klevų alėja, ISSN 2424-5429 - http://www.klevualeja.lt -

Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos seminaras

Lapkričio 23 dieną Trakuose, Švietimo pagalbos tarnybos patalpose(Birutės g. 42), rengiamas nemokamas seminaras „Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimai įmonėse, įstaigose, organizacijose“ nagrinės labai svarbius  klausimus. Supažindiname su jo tikslais, programa ir kviečiame dalyvauti.   

Aktualumas
Darbuotojo teisę turėti saugias ir sveikas darbo sąlygas garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas ir kiti darbuotojų saugos ir sveikatos norminiai teisės aktai. Saugias ir sveikas darbo sąlygas darbuotojams privalo sudaryti darbdaviai.
LR tesės aktai nustato, kad už įmonės, įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos būklę ir civilinės saugos parengtį atsako šios įmonės, įstaigos vadovas.

Seminaras skirtas
Įmonių, įstaigų vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, įgaliotiems asmenims civilinei ir gaisrinei saugai.
Seminaro tikslas
Supažindinti seminaro dalyvius su darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimais.

Seminaro programa
1. Trumpa rajono įstaigų darbuotojų saugos ir sveikatos būklės apžvalga

2. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai:
1. Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) tarnyba – steigimas/nesteigimas, jos funkcijų vykdymas;
2. Pavojingi darbai ir potencialiai pavojingi įrenginiai;
3. Darbuotojų mokymas, instruktavimas bei stažuotë.
4. Profesinės rizikos vertinimas. Kas tai? Kam ir kodël to reikia? Ką tai duoda?
5. Nelaimingų atsitikimų tyrimas, tyrimui keliami reikalavimai;
6. Privalomieji pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai (pasikeitimai nuo 2016-11-01)

3. Gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimai:
1. Atsakingų asmenų teisės ir pareigos gaisrinėje bei civilinėje saugoje;
2. Gaisriniai ir civiliniai mokymai bei pratybos įmonių, įstaigų darbuotojams;
3. Veiksmų, kilus gaisrui ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planai;
4. Valstybinės kontrolės institucijų patikrinimų tvarka.

Seminaro pranešėjai
Trakų rajono savivaldybės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas Gintautas Paltanavičius
(10 min.)
UAB „Verslo Aljansas“ Tauragės skyriaus direktorė Jolanta Birbalienė (1,5 val.)
UAB „Verslo Aljansas“ gaisrinės ir civilinės saugos centro vadovas Saulius Zabulėnas (1,5 val.)

Seminaro data  –  2016 m. lapkričio 23 d. 10.00   val.
Seminaro trukmė  –  3– 4 val.
Seminaro dalyvio mokestis  –  seminaras nemokamas
Seminaro vieta  –  Birutës g. 42, Trakai

Dalyviams bus išduoti seminaro išklausymo pažymëjimai.
Vietų skaičius ribotas, bûtina išankstinė registracija, užpildant anketą (pridedama) [1]

Registruotis:  elektroniniu paštu: vilnius@versloaljansas.lt , gintautas.paltanavicius@trakai.lt

Kontaktiniai asmenys:

„Verslo Aljanso“ pardavimo vadovas Aleksandras Ignatjevas  tel. +370 614 59834
„Verslo Aljanso“ Vilniaus sk. kliento vadybininkė Alma Milkintienė, tel. +370 626 26 046
Savivaldybės drabuotojų saugos ir sveikatos specialistas Gintautas Paltanavičius tel. 55712.

Gintautas PALTANAVIČIUS, 
Trakų rajono savivaldybės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas