Monsinjorui Vytautui – nuoširdžiausi padėkos žodžiai

Gegužės 10 dieną Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje buvo pagerbtas Trakų rajono garbės piliečio, monsinjoro Vytauto Pranciškaus Rūko 90-mečio jubiliejus.

Visų žmonių labai mylimą ir gerbiamą monsinjorą pasveikino Trakų rajono merė Edita Rudelienė, merės pavaduotoja Marija Puč, savivaldybės administracijos direktorius Jonas Liesys, direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič, tarybos narė Nijolė Romaškienė.

Trakų krašto istorija yra neatsiejama nuo monsinjoro V. P. Rūko ilgametės ir pasiaukojamos tarnystės Dievui ir žmonėms. Pradėjęs dirbti Trakuose 1966 metais, jis iš visos širdies rūpinosi  dvikalbės Trakų parapijos dvasiniais reikalais, aktyviai dalyvavo visuomenės gyvenime.

V. P. Rūko dėka buvo užmegzti bendradarbiavimo ryšiai  su Vokietijos miestu  Reine, o Trakų kraštas praturtėjo  įgyvendintais bendrais įdomiais socialiniais, kultūros projektais. Monsinjoras 25 metus slapta išsaugojo unikalias Trakų Dievo Motinos karūnos bei kitus bažnytinio meno lobius.

Gausiai susirinkusieji dėkojo monsinjorui už  didelę meilę, toleranciją, pasišventimą žmonėms ir Dievui, linkėjo sveikatos,  gražių žydinčių pavasarių.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Sigitos Nemeikaitės nuotr.

klebonas

Monsinjorą, Trakų rajono garbės pilietį V.P. Rūką (dešinėje) sveikino (iš kairės) savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja K. Narkevič, tarybos narė N. Romaškienė, merė E. Rudelienė, savivaldybės administracijos direktorius J. Liesys, merės pavaduotoja M. Puč