Žemės ženklinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 695 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo” 32.1. punktu žemės sklypo ribos ženklinamos, dalyvaujant ne tik ženklinamo žemės sklypo savininkui, bet ir gretimų žemės sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims.

Ženklinamas žemės sklypas kad. Nr. 7940/0002:927, adresu Trakų r. sav. ribojasi su žemės sklypu (kad. Nr. 7940/0002:988) nuosavybės teise priklausančiu Anastasijai Karasevič (mirusi). Prašome Anastasijos Karasevič sklypo paveldėtojus 2015 m. balandžio 8 d. 1000 val. atvykti prie savo žemės sklypo ir dalyvauti nustatant gretimo žemės sklypo ribas.

Žemės sklypų kadastrinius matavimus atlieka UAB „Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, adresas internete (www.kelprojektas.lt), geodezijos inžinierius Romualdas Pranckevičius, mob. mob. 8 610 42025, el. paštas romas.pranckevicius@kelprojektas.lt, grupės vadovas Vidmantas Panavas, mob. 8 698 89520 vidmantas.panavas@kelprojektas.lt.

 

Užs. Nr. 305