LLRA KANDIDATĖS Į MERUS MARIJOS PUČ RINKIMINĖ PROGRAMA

M.PUC (2)Mieli Trakų r. gyventojai, pažadu garbingai atstovauti Jūsų interesams ir įgyvendinti rinkiminę programą:

– užtikrinti ūkišką, racionalų ir skaidrų sav. biudžeto lėšų naudojimą;

– pritraukti ir efektyviai panaudoti ES ir kitų fondų lėšas gyventojų gyvenimo kokybei gerinti, kuriant modernią rajono infrastruktūrą, sutvarkant aplinką;

– koordinuoti gyventojams teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, siekiant išvengti jų didinimo;

– užtikrinti paramą, pagalbą, soc. paslaugų plėtrą ir kokybę socialiai remtiniems žmonėms, žmonėms su negalia, socialinės rizikos šeimoms, daugiavaikėms šeimoms;

–     remti tėvus, auginančius nepilnamečius vaikus, edukacinių programų vaikams bendrąjį finansavimą – ypač mokiniams iš nepasiturinčių šeimų;

– padėti modernizuoti ir remontuoti švietimo įstaigas;

– užtikrinti kokybišką vaikų ugdymą gimtąja kalba;

– remti jaunų žmonių iniciatyvas;

– bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis bei draugijomis;

– užtikrinti verslo iniciatyvų rėmimą, teikiant paskolas iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo;

– užtikrinti mokesčių lengvatų taikymą darbo vietas sukūrusiems smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams;

– užtikrinti paramą ūkininkams, kartu skatinant jaunus ūkininkus imtis žemės ūkio veiklos.

– tęsti daugiabučių namų renovaciją;

–  sudaryti sąlygas gyventojams turiningai leisti laisvalaikį, kultūros,  religinių tradicijų plėtojimui;

– atnaujinti sporto aikšteles, įrengti naujas;

– plėtoti ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, vietinį bei tarpmiestinį viešojo transporto tinklą;

– užtikrinti turistų skaičiaus didėjimą, tobulinant viešąją turistinę infrastruktūrą, gerinant turistų aptarnavimo kokybę.

Kartu mes jėga!

ulotkaPucz 3 JEZYKI.indd

ulotkaPucz 3 JEZYKI.indd

Užs. Nr. 193