Gerbiami Trakų krašto žmonės,

Nuotrauka1

Darbo partijos Trakų skyriaus komanda pateikė Jums rinkiminę programą, darbo principus ir siekius, kuriuos įgyvendins, jei Jūs suteiksite pasitikėjimo mandatą.

Suprantama, kad prieš rinkimus kiekviena politinė partija siekia rinkėjų palankumo, žada daug įvairių naujovių, naujų darbų Jums. Kaip pasirinkti teisingai, kaip ir kuo tikėti? Ar nebus tai pamiršta ir gyvenimas Trakų rajono savivaldybėje vėl tekės įprasta vaga? Tikrai blogiausia, kas gali nutikti – baigsis rinkimai, baigsis gražūs pažadai, o politikų darbai bus tik jiems naudingi, tenkins jų interesus, bet ne žmonių.

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad nei viena partija, išskyrus Darbo partiją neįsipareigojo dėl veiklos principų, dirbant savivaldybės Taryboje. Visos partijos akcentavo materialinius dalykus – investicinių projektų vykdymą, kelių tvarkymą, sporto ir laisvalaikio infrastruktūros įrengimą, kad Lentvariui bus skiriamos didelės lėšos. Tačiau, tai ir taip privalės daryti visi, kas bus išrinkti į Tarybą, nepriklausomai nuo partijos pavadinimo.Tai valstybės biudžeto ir ES fondų lėšos, kurios vis tiek bus skirtos mūsų rajonui, kaip pvz. Lentvaris, turintis tikslinės teritorijos statusą, turės įsisavinti virš 5 milijonų Eur. TAI YRA IR BUS SAVIVALDYBĖS PAREIGA. IR JOKIO ČIA KANDIDATŲ NUOPELNO NĖRA. Tik štai, ar bus jūsų atsiklausta, ko ir kiek reikia, čia kitas klausimas.Tai principo reikalas, ar tai bus demokratiška ir ar taip bus įgyvendinta pagrindinė savivaldos funkcija – tarnystė žmonėms, priklausys jau nuo konkrečių politikų, kuriuos Jūs išrinksite.

Darbo partija subūrė stiprią komandą, žinančią kaip atsakingai dirbti ir viešai priimti sprendimus rajono žmonių labui. Sąžiningai, jautriai, visada atsiklausiant žmonių nuomonės. Skubiai ir geranoriškai spręsti iškylančias problemas ir nuoširdžiai siekti pagerinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių gyvenamąją aplinką, užtikrinti jų poreikių tenkinimą. Motyvuoti bendruomenes būti aktyviais savivaldos nariais, vadovautis tolerancijos principais, nediskriminuojant žmonių dėl priklausymo politinėms partijoms ir demokratijos principais, sprendžiant kiekvienam žmogui ir bendruomenei svarbius klausimus.

Mes pasisakome griežtai prieš:

– žmonių ignoravimą ir jų problemų sprendimų vilkinimą!

– slaptus, korupcinius sandėrius!

– Trakų rajono autoriteto žeminimą!

– aplaidų savivaldybės turto valdymą ir nepagrįstai aukštas paslaugų kainas!

– politinę veidmainystę ir duoto žodžio nesilaikymą!

 

DARBO PARTIJOS TRAKŲ SKYRIAUS

SVARBIAUSI VEIKLOS PRINCIPAI

 

Tarnystė žmonėms – svarbiausia savivaldybės funkcija.

Dirbsime viešai, skaidriai, kad gyventojai pasitikėtų savivaldybe.

Valdančiosios koalicijos sutartis, gerbiant Trakų rajono bendruomenę, turi būti skelbiama viešai, o valdančiųjų partijų bendra programa Trakų rajono vystymuisi, turi būti pateikta svarstyti visuomenei ir patvirtinta taryboje.

Valdininkai turi būti kompetentingi, iniciatyvūs ir atsakingai vykdyti savo pareigas.

Politikai turi būti atsakingi už savo sprendimus, įstatymų nustatyta tvarka turi asmeniškai  atsiskaityti rinkėjams, tarybos narių asmeninis balsavimas dėl kiekvieno sprendimo turi būti viešas ir skelbiamas savivaldybės tinklalapyje.

Informacija apie ruošiamus savivaldybės projektus turi būti vieša ir lengvai prieinama kiekvienam gyventojui.

Savivaldybės tinklalapyje turi būti prašymų, skundų, pageidavimų, pranešimų skiltis gyventojams.

Įkursime Trišalę tarybą iš bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir verslo atstovų svarbiausiems sprendimams aptarti: biudžeto projektas, socialinės programos strateginiai planai, rajono vystymosi perspektyvos, turistinio sezono aptarimas ir naujojo pristatymas, mokesčių pasikeitimai bei kiti visiems aktualūs klausimai.

Inicijuosime seniūnijų gyventojų apklausas, siekiant vykdyti savivaldybės bei jos įmonių teikiamų paslaugų kokybės stebėseną, kitais aktualiais klausimais ir visada remsimės žmonių nuomone.

Peržiūrėsime visuomeninio transporto grafikus, siekiant palankaus susisiekimo gyventojams, bei skirsime tinkamą dėmesį kelių priežiūrai ir jų būklės gerinimui pagal bendruomenių prioritetus.

Skatinsime ir remsime įvairių socialinių grupių projektus, prevencines programas bei iniciatyvas naudingas rajono žmonėms. Visi investiciniai projektai bus užbaigti, ir pradėti nauji, kurie yra planuojami savivaldos ir regionų lygmeniu, kuriems lėšos yra numatomos LR Vyriausybės ir ES fondų.

 

DARBO PARTIJA LAIKYSIS ŠIŲ PRINCIPŲ IR TINKAMAI JUS ATSTOVAUS SAVIVALDYBĖS TARYBOJE.

 

MŪSŲ PRIESAIKA JUMS: VIEŠAS, SĄŽININGAS DARBAS, ATSAKINGI SPRENDIMAI!

 

Kovo 1 – ąją dieną, rinkimuose į Trakų rajono savivaldybės Tarybą, Jūsų sprendimas nulems, kaip gyvensime ateityje. Yra tik du pasirinkimai  – arba korumpuota praeitis, arba skaidri ateitis!

Pasirinkimas visada geras dalykas, ypač, jei jis TEISINGAS !

Darbo partijos Trakų rajono skyriaus pirmininkė

LR Seimo narė Dangutė Mikutienė

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Darbo partijos Trakų rajono rinkimų apygardoje Nr. 52 kandidatų sąrašo sąskaitos. Užs. Nr. 198