BŪDAMI KARTU PASIEKSIME KRAŠTO GEROVĘ!

TR-601bAš, Maratas Baiševas gimiau 1965 metais Permės mieste, Rusijos Federacijoje. 1981 metais su tėvais atvykome į Lietuvą. Čia baigiau vidurinę mokyklą, studijavau Vilniaus universitete.

Esu vedęs, šeimoje keturi vaikai. Du jau pilnamečiai, 24 ir 20 metų amžiaus, du – jaunėliai, 11 ir 4 metų amžiaus. Gyvenu Lentvario mieste.

Aktyviai dalyvauju tautinių bendrijų visuomeniniame bei kultūriniame gyvenime. Šiuo metu esu Kauno karinės istorinės rekjonstrukcijos klubo narys ir totorių kultūros centro koordinatorius.

Savo pareiga laikau veikti kaip galima daugiau gaivinant totorių, , apsigyvenusių Lietuvos žemėje dar XII – XIV amžiuje, bendruomeninę veiklą. Ši bendruomenė aktyviai padėjo LDK kunigaikščiams Algirdui, Kęstučiui, Gediminui ir Vytautui kovoti su vidaus ir išorės priešais.

Būtina suburti totorius kultūros ir tradicijų pagrindu, nes būdami išsibarstę, nevieningi, esame kaip tas šapelis, kurį lengva perlaužti arba sulenkti į bet kurią pusę. Kartu mes esame kaip šluota, o jos jau neperlauši.

Tik būdami kartu mes galime, kaip ir mūsų protėviai, kartu su lietuviais, lenkais, rusais, kitomis tautinėmis grupėmis kovoti su korupcija, protekcionizmu, giminių klanų išsikerojimu, alkoholizmu, narkomanija, kitomis blogybėmis, kurių, deja, apstu visoje Lietuvoje, taip par ir mūsų krašte. Ypatingą dėmėsį norėčiau atkreipti į vaikų ir jaunimo problemas. Jie turi didžiuotis praeitimi ir be baimės žvelgti į ateitį.

Totoriai, kaip ir kitų Lietuvoje gyvenančių tautybių žmonėsnori įnešti savo veiksmingą indėlį į mūsų Valstybės LIETUVOS ateitį.

V I S A D A   K A R T U!!!

Jūsų Maratas Baiševas,

Kandidatas į Trakų rajono savivaldybės narius, LSDP sąrašo Nr. 2.

Mano reitingo Nr. 48

Politinė reklama. Bus apmokėta iš LSDP rinkimų kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 187