- Klevų alėja, ISSN 2424-5429 - http://www.klevualeja.lt -

Trys Lentvario bažnyčios

Lentvario bažnyčia [1]

Lentvario bažnyčia

Kultūros rūmų direktorė Ieva Skaistytė [2]

Kultūros rūmų direktorė Ieva Skaistytė

Tai bet kurio save gerbiančio Respublikos miesto dvasinis ABC trikampis, kuriame vystosi, sakykime  drąsiai, Biblijos kalba, miestelėnų tikėjimas valstybe ir Dievu.  Trikampį sudaro bažnyčia, kultūros centras, dar vadinamas rūmais,  ir viešoji biblioteka. Tai jau turi ir Lentvaris. Apie mūsų bažnyčios istoriją „Trakų žemės“ laikraštyje rašėme ne vieną sykį. Dėl bažnyčios grožio ir katalikiškos galios esame  amžiams skolingi  grafui Vladislovui Tiškevičiui bei  jo žmonai  Kristinai, taip pat  ir profesoriui kauniečiui Jurgiui Hopenui ir jo mokiniam,  ištaisiusiems bažnyčios sienas  specialia grafikos technika taip, kad  tų šedevrų – šventų paveikslų nepavogsi, nusikaltėli, atsiribojęs nuo Viešpaties. Tai  ir pasmerkęs save pragaro kančioms. Deja, šiandieninis Tiškevičių rūmų savininkas Laimutis Pinkevičius – grafo priešingybė, todėl  Lentvario unikali pseudo gotika nusikalstamai merdi, o nuo to fakto neatsilieka  ir Eduardo Andre nepakartojamas parkas.

*

Lentvario kultūros  rūmai neseniai įkurti. Jie kol kas neturi  scenos, tinkamos masiniams renginiams, todėl kreipiasi pagalbos į  Lentvario parapijos kleboną Gintarą Petronį ir prašo Lentvario parapijos namų aktų salės.

*

Galop to trikampio, tarkime, taškas C  yra Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lentvario filialas. Jam vadovauja Kristina Mečkovska. Bibliotekoje yra per 33 000 knygų įvairiomis kalbomis: lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis. Veikia  kompiuterių nemokami kursai. Per metus biblioteką aplanko 2 400 skaitytojų. Patalpos ankštos. Lentvario biblioteka laukia perspektyvos, o ji gali atsirasti kino teatro patalpose, patį statinį  atitinkamai renovuojant.

 

Jonas POČEPAVIČIUS