Atminties kelionė vardan tų, kurie galvojo apie mus…

Signatarai

Signatarai

Vėlinių proga aplankytas lietuviškas Kaunas, gimtoji  Ukmergė, atskirai -Trakų ir Lentvario naujos kapinės. Taip pat aplankyta Lentvario Račkūnų -„tyli ir taiki nepriklausoma Respublika“.  Apmąstymui pabuvota ir Šiaurės Respublikoje, visai netoli brolių latvių žemės. Susidarė įspūdis, kad kapuose  daug juodų akmenų, gėlių ir degančių žvakių. Vadinasi, širdimi  dirbo žmogaus atmintis! O taip pat ir šių eilučių rinkėjo, kuris čia – nuotraukose parodys tai, kas jam, o ir kitiems, sakykime, vėlinių vienminčiams-piligrimams, yra  brangiausias ir nepaliečiamas  dvasinis turtas. 2008 metais mus paliko žurnalistas ir rašytojas ALGIS  Šumskas. Nėra jo sesers Janinos ir mamos, o kapas paminėtas ugnies žvakėmis. Neužmiršome tavęs, ALGI! Račkūnų tremtinių kapinėse ilsisi ONA-ZITA  Danilkevičienė, ilgalaikė ir sumani LPKTS Lentvario bendrijos pirmininkė. Lentvario tremtiniai  TAU dėkoja už protingą ir dalykišką  jų  vedimą  į tiesą ir šviesą!

Rasų kapinėse, tautos panteone, gyvena JONAS Basanavičius. Nemiręs todėl, nes  bus gyvas tol ,kol bus gyvas nors vienas lietuvis. JONAS-„Aušros“ įkūrėjas ir jos įdėjinis vadas. Šiandien „Aušrą“ tęsia „Voruta,“ didžiai gerbiamas JONAI! 1905 metais susirinko Vilniaus Seimas! JONAS – jo verdanti siela -savo pirmuoju pavaduotuoju renkasi iškylų intelektualą ir Lietuvos patriotą STEPONĄ Kairį. Tąsyk  tautos Seime – nebuvo partinio suskaldymo, todėl ir atėjo 1918 02 16 laisvės diena. JONAS po lenkų okupacijos lieka Vilniuje. Netoliese JONO Basanavičiaus buvo pastatytas paminklas okupantų  nužudytiems 1918 02 16 signatarams.

 Danguje pasirodė lapkričio pradžios nešalta saulė.

Čia pasirašo išėjusių akmeniniai pasai, brangūs Vytauto Didžiojo tėvonijos, dar vadinamos Trakų rajonu, gyvieji ir veiklūs piliečiai.

Jonas POČEPAVIČIUS

Jonas Počepavičius pagerbia Onos Zitos Danilkevičienės atminimą

Jonas Počepavičius pagerbia Onos Zitos Danilkevičienės atminimą