Trakų parapijos Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis kapinių lankymo grafikas

kapinės

Lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų)

Aluonos kap. – 13.30 val.

Šklėrių kap. – 14.00 val.

Karužiškių kap. – 14.30 val.

Slabados kap. – 15.00 val.

Trakų naujosios kap.  (Serafiniškių nauj. ) – 15. 15 val.

Markutiškių kap. – 15.15 val.

Serafiniškių kap. (senosios) – 15.30 val.

Lapkričio 2 d. (Vėlinės)

Meiluškių kap. – 13.30 val.

Padvarionių kap. – 14.00 val.

Bražuolės kap. – 14.00 val.

Maušiškių kap. – 14.30 val.

Kleb. dek. Jonas VARANECKAS