Projekto „Istorinės Lietuvos sostinės“ įspūdžiai

Vilniaus senamiestyje

Vilniaus senamiestyje

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra organizavo edukacinį projektą ,,Istorinės Lietuvos sostinės“. Projekto tikslas – išplėsti lietuvių, pirmiausia, jaunimo švietimą ir sąmoningumo ugdymą, supažindinti vyresniųjų klasių mokinius su Lietuvos kultūros paveldais, pristatyti trijų Lietuvos sostinių kultūrinę raidą. Tarptautiniame projekte istorijos mokytojos Nijolės Mikalonytės ir lietuvių kalbos mokytojos Ritos Junevičienės iniciatyva dalyvavo ir Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos gimnazistai – Ic ir IIa  klasių mokiniai.

                      Pirmasis projekto etapas prasidėjo birželio mėnesį. Jo metu mokiniai išklausė paskaitą apie UNESCO pasaulio paveldo konvenciją bei lankėsi pažintinėje ekskursijoje po Vilniaus senamiestį. Mokiniams ši ekskursija paliko dideli įspūdį. Pirmą kartą vaikščioję Vilniaus senamiesčio gatvėmis ir ne kartą čia buvę, sutinka, jog Vilnius – vienas gražiausių Lietuvos miestų. Ekskursijos metu geriau pažinta Vilniaus senamiesčio istorija, apžiūrėta ir aptarta architektūra, svarbūs kultūros paminklai.

                      Antarajame projekto etape, kuris vyko rugsėjo – spalio mėnesiais, mokiniai dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po Užutrakio parką ir Tiškevičių dvarą bei Kernavę. Šiose vietovėse dauguma mokinių lankėsi pirmą kartą, tad ne tik sužinojo daug įdomios informacijos, bet ir pamatė vienas gražiausių vietų Lietuvoje.

                      Mokiniai Užtrakio dvaro muziejuje susipažino su Lentvario Tiškevičių šeimos istorija, apžiūrėjo pastatų architektūrą. Apsilankius Kernavės muziejuje, jaunimą sužavėjo interaktyvios programėlės ir žaidimai. Ekskursijos metu dalyviai sužinojo apie Kernavės gyventojų verslus.

Užutrakio dvaras

Užutrakio dvaras

                      Projektas baigėsi 2014 metų spalio mėnesį. Viso projekto metu dalyviai iš Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos pasisėmė daug žinių apie Lietuvos istorinę praeitį, senųjų sostinių istoriją, apžvelgę senąją architektūrą galėjo palyginti anų laikų ir šių dienų tendencijas. Šis projektas jaunimui sužadino pilietiškumo jausmą, pagarbą savo tėvynei, kuri turi tikrai nepaprastai gražią ir garbingą istoriją, bei ją liudijančių įrodymų, tokių kaip didingas Tiškevičių dvaras, kuklus, bet prabangus Vilniaus senamiestis.

                      Dėkojame projektą gimnazijoje iniciavusioms mokytojoms Nijolei Mikalonytei bei Ritai Junevičienei.

Adrija NASKAUSKAITĖ,

Motiejaus Šimelionio gimnazijos mokinė

UNESCO paskaita

UNESCO paskaita