- Klevų alėja, ISSN 2424-5429 - http://www.klevualeja.lt -

Ne rožėmis klotas jų kelias laimina meilę!

DSCF8221 [1]

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Lentvario bendrijoje  yra 74 nariai, o buvo laisvos Lietuvos pradžioje kur kas daugiau. Mieste yra šešios  tremtinių poros, o tarp jų – 1948 metų masinės  tremties Bronės ir Alfonso Daudų pora.  Abu dzūkai iš vieno kaimo, sykiu leido vaikystę, sykiu ir buvo represuoti 1948 metais. Tremtį ištvėrė ir grįžo į Lentvarį, kur 1964 metais čia susituokė. Lentvaryje  išsikerojo vaisingas  Bronės ir Alfonso Daudų medis – trys vaikai, vaikaičiai ir jau vienas provaikaitis Augustinas. Taigi, jie praleido 50 metų kartu, todėl  auksines vestuves, kurias iškilmingai, lydimi plačios giminės, ir  pažymėjo miesto bažnyčioje 2014 spalio 11 dieną.
Visgi, šį neeilinį Lentvario faktą nepavadinsime vien asmenišku. Tai – tautinės kantrybės pavyzdys, kai, šventai tikint į Dievą ir Tėvynę, ryžtingai einama į didžią likimo pergalę, kuri sudėta iš meilės ir ištikimybės, ko šiandien labai pasigendame laisvos Respublikos jaunose šeimose, neregėjusiose tremties išbandymų ir net jau niūrios imperijos okupacijos dvasinio smurto.
Lentvario tremtiniai  ir miesto dora visuomenė Bronei  ir Alfonsui DAUDAMS linki sveikatos, nes visą kitą jie sukūrė savo tvirtomis rankomis.

Jonas POČEPAVIČIUS,
LPKTS Lentvario bendrijos tremtinių vardu