Pirmą rugsėjo dieną ir anksčiau

Olga Kukina ir jos vaikai  Viktoras ir Loreta

Olga Kukina ir jos vaikai Viktoras ir Loreta

Aišku,neeilinis!,todėl budima pačioje Klevų alėjoje,  priešais Lentvario nacionalinę gimnaziją.Dviratis sustabdomas,nuo pečių nukabinamos dabar jau tikrai Klevų alėjos foto akys,į kurias artėja mokiniai su gėlėmis rankomis.Įdomu, apie ką galvoja jaunasis Lentvaris? Anasai tąsyk šypsojosi nedaug,todėl einančių į mokyklą auros-nelengvos.Tenka spėlioti,  kokios jos? Pagal reido galimybę sustabdyti jauną moterį,vedančią į mokyklą sūnų Viktorą ir dukrą Loretą,o pati simpatiška tų vaikų mama-Olga Kukina.Teklesti  Lentvaryje integracija,bet tai lotyniškas žodelis,todėl geriau-įsiliejimas į valstybinį nacionalumą.Bet tuojau Klevų alėjoje atsiranda galimybė pareikšti ir Lentvario mažumų  tautinį interesą į savo gimtąją kalbą,nes nuotraukoje matote mokinuką,žengiantį į Rusų mokyklą,kuri pavadinta ,,Versmės“ gimnazija.
Vadinasi,Lentvaryje tvarka.Šių eilučių rinkėjas ir fotografas(kaip ir kiekvienas galvojantis lentvarietis)turėjo ir nuosavų jausmų,nes 1996-1997 mokslo metais buvo Motiejaus Šimelionio vidurinės mokyklos mokytojas,o ir jaunų literatų būrelio vadovas.Bet nėra tam laiko,nes paskambino Lentvario Lietuvos partizanas Kostas Žukauskas ir pranešė esąs namuose.Jam 2014 09 02 sukanka 90 metų.Šiuo metu mieste gyvena du Lietuvos partizanai:šalia pagarbaus Kosto-poetas Stasys Kuodzevičius. O būta daugiau.Pirmyn į pavojingą Kosto jaunystę.
Tai buvo 1944 metais rugsėjo 15 dieną. Lietuvą  vėl okupavo sovietai. Skelbiama mobilizacija Antrojo pasaulinio karo patrankų mėsai,ir tam tinka „išvaduoti“ lietuvaičiai. Dvidešimtmetis Kostas Žukauskas-tarybinės armijos karys,pilna kovine apranga,su ginklu rankose, Iš Molodečno  pabėga į Lietuvą. Ne vienas. Keturiese.Ir pėsčias namo. Likimas vienas-jis Lietuvos partizanas, ,,Geležinio vilko“  rinktinės narys.1947 metais vėlgi rugsėjį  suimtas ir teistas karo tribunolo. Aštuoni metai katorgos. Penki-tremties.Lietuvos partizanų gretose kautynių metu žūsta broliai Juozas ir Vincas.Tai Žukauskų giminės šventa auka vardan tos Lietuvos,kuriai šiandien ir rytoj būtinos kitos pagalbos. Niekas nežino,kas toliau atsitiks Ukrainoje.Todėl budint tą dieną Klevų alėjoje ir žvelgiant į berniukus-paauglius,einačius į mokslą,Kosto Žukausko pavyzdys labai reikalingas.Deja, mūsų miesto Lietuvos partizanai yra labai užmiršti valdžios.Tai ne vien abejingumas.Esąs kitoniškas žodelis.Bet apie tai kitą kartą.
Rugpjūčio pabaigoje šventėme Onos Šepeliovos 80-metį.Ji-Lentvario pensininkų bendruomenės „Bočiai,“ „Klevynės“  liaudies ansamblio ir Lentvario Tremtinių choro „Viltis“ narė.Buvusi „Senjorų“ liaudies šokių dalyvė.Aukštaitė! Mūsų žmogus.

Jonas POČEPAVIČIUS