Lentvario Carito vaikų dienos centro „Akimirka“ vasaros stovyklos

Dienos centro „Akimirka“ vadovė Alina Daudienė

Dienos centro „Akimirka“ vadovė Alina Daudienė

Paskutinę vasaros dieną Lentvario parapijos Caritas vaikų dienos centras susirinko Lentvario bažnyčioje dėkoti Dievui už įvykusias vasaros stovyklas, už savanorius, rėmėjus ir visus geradarius, dėka kurių vaikai stovyklose galėjo patirti tiek daug puikių  įspūdžių. Parapijiečiams dienos centras paruošė padėkos stendą su stovyklų informacija ir nuotraukomis.
Lentvario Carito vaikams šią vasarą buvo suorganizuotos trys stovyklos. Birželio 16 – 20 d. –  dieninė stovykla „Klajokliai“, kurios metu vaikai turėjo įvairių pažintinių, įdomių užduočių savo miestelyje, žemuogiavo Lygainių miške, maudėsi ežere, žaidė draugiškas kvadrato ir futbolo rungtynes su Matiškių stovyklautojais ir dalyvavo ekskursijoje po Vilniaus muziejus (Vilniaus universiteto zoologijos muziejų, Vilniaus energetikos ir technikos muziejų, Vytauto Didžiojo karo muziejaus karo technikos Vilniaus skyrių).
Birželio 29 d. – liepos 4 d. dienos centro vaikai smagiai leido laiką išvažiuojamojoje stovykloje „Skruzdėlyno lobiai“. Ji vyko Aukštadvaryje, tad aplankėme miestelio piliakalnius, Mongirdų dvarą, Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčią, Dominikonų vienuolyne įsikūrusius senelių namus, plaukiojome baidarėmis, maudėmės ežere, vyko smagios sportinės rungtys, ir be viso to atradome savo ir kitų žmonių širdyse daug neįkainojamų lobių.
Liepos 13 – 17 d. stovyklos – turistinio žygio „Tavyje mano stiprybė“ metu keliavome trasa Lentvaris – Trakai – Senieji Trakai – Apatiškės – Rūdiškės. Nakvojome Senųjų Trakų šv. Jono Apaštališkųjų seserų piligrimo namuose, džiaugėmės įdomiu sesės Monikos pasakojimu, jau pirmą dieną pasitvirtinome sau, kad didžiausia stiprybė kiekvienam iš mūsų yra gyventi su Dievu. Toliau keliavome į Apatiškes – tris dienas gaminome maistą ant laužo, maudėmės,  žaidėme, dainavome, diskutavome prie Luknos ežero. Iš Apatiškių keliavome į Rūdiškes, kur bendrystę patyrėme vakarodami su Rūdiškių klebonu, su vietos jaunimu, nakvodami parapijos namuose.
Vasaros stovyklos, jose patirti įspūdžiai vaikams – tai tas turtas, lobiai, kuriuos vaikai nešiojasi su savimi ne vienerius metus. O mums, suaugusiems, tai galimybė dalintis savo gerumu, už ką esame labai dėkingi:
– Ačiū Lentvario parapijos žmonėms. Parapijiečiai suaukojo 1595 litus, o tai didžiausia bažnyčioje surinkta suma stovykloms per visus 8 dienos centro gyvavimo metus.
– Ačiū savanoriams. Kasmet džiaugiamės savanoriais, šiemet ypatingai daug jų turėjome – net 11 jaunų žmonių, studentų, moksleivių dalyvavo vaikų stovyklose. Savanoriai dovanojo mums savo laiką, draugystę, skyrė daug dėmesio vaikams, paaugliams, pravedė daug įvairių žaidimų, užsiėmimų. Susidraugavus su paaugliais, keli savanoriai ir po stovyklų turėjo su jais susitikimų, pvz. savanoris Edvin padarė dovaną keliems vaikinams paaugliams – nuvežė juos į pramogų parką „Ąžuolynė“, kur berniukai laipiojo virvėmis, turėjo nemažai iššūkių ir labai džiaugėsi juos įveikę. Tokia draugystė, bendrystė labai svarbi kiekvienam dienos centro vaikui, paaugliui, kelia jų pasitikėjimą savimi. Dėkojame visiems savanoriams, kurių dėka VDC „Akimirka“ vaikų gyvenimas pasipildė gerosiomis patirtimis.
– Dėkojame Senųjų Trakų šv. Jono Apaštališkųjų seserų bendruomenei, priėmusiai mus nakvynei, ypatingai sesei Monikai, kuri ne tik pasirūpino mūsų nakvyne, maistu, bet skyrė visą vakarą pasakojimui apie vienuolyną, dalijosi savo gyvenimo patirtimi.
– Ačiū rūdiškiečiui Valdemarui už iškūrentą pirtį, už šiltą priėmimą savo sodyboje.
– Dėkojame kunigams už šv.Mišias. Kiekvieną stovyklą pradėjome šv.Mišiomis Lentvario bažnyčioje – jas aukojo mūsų klebonas kun. Gintaras Petronis ir vikaras kun. Edvard Dukel; kun. Rimui Kalmatavičius aukojo šv. Mišias Aukštadvaryje, kun. Tadas Švedavičius – Rūdiškėse, Aukštadvario klebonui mons. Vytautui Kaziui Sudavičiui – ačiū už pamokantį žodį.  Ypatingai dėkojame Dievui už tai, kad mus myli, veda, rūpinasi mumis.
– Ačiū mūsų rėmėjams. Kad stovyklos įvyktų, reikalingos lėšos, kurias mums skyrė: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija remdama dienos centrą projektu „Vaikų dienos centrų plėtra savivaldybėse 2014 metais, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“, Trakų rajono savivaldybė,  mūsų dienos centro rėmėjai – Kanados Toronto Prisikėlimo parapijos labdaros sekcija, „Immaculata“ fondas (Švč. M.Marijos Nekalto prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos Šiaurės Amerikos skyrius), LPF „Maisto bankas“, privati ligoninė ir poliklinika „Kardiolita“, LPF „Cordis“, Lentvario parapijiečiai, pavieniai aukotojai, taip pat aukotojai VA Caritas projektui „Padovanok vaikams stovyklą“.
Carito dienos centro „Akimirka“ darbuotojų vardu tariame didelį AČIŪ visiems geradariams, žmonėms, vienaip ar kitaip prisijungusiems prie centro veiklos. Nenustokime daryti gerų darbų ir būkime drąsūs Dievo Meilę pažinti, priimti, ją skleisti.

Alina Daudienė