Svajonės pildosi

Olga Ochmanienė ir tautodailininkė Ryšarda Kozubovskaja

Olga Ochmanienė ir tautodailininkė Ryšarda Kozubovskaja

Lentvario kultūros rūmai yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Trakų miesto savivaldybės biudžeto.
Lentvario kultūros rūmų  savininkė yra Trakų miesto savivaldybė, kuri koordinuoja įstaigos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia įstaigos nuostatus, priima sprendimą dėl įstaigos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
Lentvario kultūros rūmuose patvirtinti 7,5 etato. Iš jų keturi etatai yra kūrybiniai darbuotojai. Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
Lentvario kultūros rūmai jau gyvuoja  trys mėnesius. Tai atrodo tiek nedaug, bet jai skaičiuosime nudirbtais darbais, tai ne taip jau ir mažai. Kai tik mes įsikūrėme – patalpos buvo tuščios, neturėjome nei stalų, nei kėdžių. Tačiau po truputi, savivaldybės, seniūnijos  ir kitu gerų žmonių dėka, mūsų darbo aplinka išgražėjo, tapo tikrais menininkų namais.
Jau per tą trumpa laikotarpį, Lentvario kultūros rūmų kolektyvas organizavo trys valstybinius renginius, gražiai atšoko per „Kaziuko“ šventę, palinksmino lentvariečius Užgavėnių kaukėmis, išdidžiai pražingsniavo Lentvario gatvėmis su nuostabiu Lentvario miesto vaikų būriu, paminėdami Žemės dieną. Organizavo edukacines programėles dienos centro vaikams ir Radži koncertą solidžioms gerbėjoms.
Kai yra gražus ir darnus kolektyvas, tai labai lengva planuoti ir įgyvendinti būsimus renginius. Puikiai pavyko Lentvario miesto vaikų velykinė paroda. Buvo malonu susitikti su Lentvario menininkais, rašytojais, poetais prie apvalaus stalo ir pasidalinti su jais savo mintimis, žodžiais, pasiekimais. Kaip gerai, kad mūsų nepamiršta ir valdžios atstovai, kurie mus ne tik remia, bet ir skatina be baimės eiti į priekį. Juk aplinkui tiek daug pavydo ir neapykantos, o juk menas padaro žmogų grąžų bei laimingą.
Kadangi mūsų kolektyvas moteriškas, tai dažnai prašome  Lentvario seniūnijos pagalbos. Seniūnas, Vytautas Rukšėnas, mums mielai padeda išspręsti rūpimus klausimus, kurie reikalauja pastangų ir vyriškų rankų.
Taip pat mes labai dėkingi mūsų kunigui Gintarui Petroniui, kuris visada mums leidžia naudotis parapijos namų sale.
Kaip gera, kad dabar toks dėkingas metas. Gražus pavasaris, jau atšvęstos Velykos ir atšokta per Atvelykį. Laukia nuostabi mamos diena. Manau, kad tik šiek tiek reikia noro, truputi fantazijos ir daug meilės, kad visos esamos ir būsimos šventės būtu smagios, linksmos ir nepamirštamos.
Apie mūsų ateinančius ir praėjusius renginius galite paskaityti laikraštyje „Trakų žemė“, kurio direktoriui Juozui Vercinkevičiui ir jo komandai mes labai dėkingi už mūsų spausdinamus straipsnius.
Mieli Lentvario gyventojai ir svečiai! Būkite atidūs ir dėmesingi. Skaitykite mūsų skelbimus ir dalyvaukite renginiuose. Mes stengiamės dėl visų jūsų gerovės!

Olga Ochmanienė,
Lentvario kultūros rūmų direktorė